TOPlist
lednové čísloJsi 781981. návštěvník.
Tento den 109.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
3 dny !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Ondřej.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:10/2009
Rubrika:Moje cesta ke kněžství
Autor:Jan Lukeš
Název:Kněz s papežským mikrofonem
Článek:P. Milan Glaser se narodil 11. června 1962 v Jablonci nad Nisou. Během studií na strojní fakultě ČVUT v Praze o Velikonocích roku 1985 přijal v kostele Matky Boží před Týnem v Praze svátost křtu. Kněžské svěcení přijal 3. října 1998 v kostele sv. Ignáce v Praze. Od roku 2006 pracuje ve Vatikánském rozhlase.
Tak to jenom něco málo o tomto „zajímavém“ knězi. Mám tolik otázek, kde začít? A vejde se to vůbec do Tarsicia? ;)

Otče, jak jste uvěřil?

Jak? To je pro mne tajemství, z něhož žiji. Zkrátka jsem se setkal s věřícími lidmi. Neříkám, že svatými, ale takovými, kteří se snaží víru žít. Nepřesvědčovali mne, ale netajili se tím, že jsou katolíci, ani tím, v co a v koho věří. Rozuměli jsme si hned při prvním setkání tak dobře, jako bychom se znali od útlého dětství. Hledali stejně jako já. To mne naplnilo úžasem. A rozumíme si stejně dodnes. Mezitím jsem přijal svátost křtu.

Kdy jste se poprvé zamyslel nad tím stát se knězem a proč zrovna jezuitou?

Bylo to záhy po křtu. Ale jezuitský řád z toho vyplynul až o pár let později, když jsem se vrátil z vojenské služby, kam jsem šel hned ze studií strojařiny. Bylo to na určité znamení či pokyn prostřednictvím rozhovoru s mým zpovědníkem. Zkusil jsem se tedy do Tovaryšstva přihlásit a byl jsem přijat. Jinak mé osobní sympatie směřovaly spíše k františkánům nebo dominikánům.

Co je vlastně Vatikánský rozhlas a co v něm děláte konkrétně Vy?

Bude to znít jako přehánění, ale je to fakt: Vatikánský rozhlas je co do množství jazyků (celkem 45), v nichž vysílá, největší rozhlasovou stanicí na světě. Budova, kde sídlí redaktoři, je tak jakýsi svět v malém, protože tam pracují příslušníci všech těchto národností. Já se podílím na přípravě českého vysílání a webových stránek, které podávají textovou podobu odvysílaného obsahu. V české redakci pracují čtyři osoby. Dva jezuité, já a o. Josef Koláček, a dvě redaktorky, Markéta Šindelářová a Johana Bronková. Většinu času strávíme u PC, na kterém děláme všechno: hledáme, co vysílat; překládáme nebo píšeme texty pořadu, nahráváme jeho zvukovou podobu, stříháme a mixujeme výslednou podobu pořadu, který je vysílán ze záznamu, ale připravuje se vždy ten den, a potom, samozřejmě, rovněž na PC aktualizujeme naši webovou stránku. Kromě toho např. obstaráváme i překlady papežských promluv pro Českou televizi, pokud vysílá nějaké vystoupení Svatého otce.

Někdo by možná prohlásil: „Máme tak málo kněží, není to zbytečné, aby kněz byl v rozhlase?“

Také jsem měl tendenci si to myslet, ale nerozhoduji o tom. Byl jsem poslán do rozhlasu svým řádovým představeným, jezuitským provinciálem. Při bližším pohledu člověk zjistí, že i práce v náboženském rozhlasovém vysílání je určitým druhem pastorace, byť trochu chudší na osobní mezilidský kontakt. Samo povolání žurnalisty v sobě má kus poustevnického způsobu života, zvláště dnes, kdy se vše odehrává o samotě před PC. Tím spíše je tedy třeba propojovat práci se solidním životem modlitby, což je vlastním smyslem každého kněžského poslání. Římskou redakci občas navštěvují poutníci z naší vlasti, takže kontakt s lidmi také nechybí.

V létě vyšel Váš překlad nové encykliky* Svatého otce Benedikta XVI. Caritas in veritate (Láska v pravdě). Kolik má stran? Jak dlouho jste ji překládal? Podělte se s námi, prosím, o to, co Vás nejvíce oslovilo z tohoto listu?

Oficiální jazykovou verzi encykliky nepřipravuje jenom jedna osoba. Je výsledkem práce mnoha lidí. Jsem rád, že jsem mohl přispět svou troškou. Caritas in veritate podává povzbuzující pohled na komplikované životní souvislosti v dnešním světě. Ukazuje, že probíhající globalizace je podivuhodný projev Božího vedení lidských dějin. Je třeba přijmout toto vedení a zapojit se podle svých možností do velkého dobrodružství víry, která se projevuje láskou.


Otče Milane, děkujeme za Váš čas a Vaši službu a přejeme Vám hodně radosti, síly a Ducha svatého do Vaší služby.

Co je encyklika?
Encyklika je papežský okružní list adresovaný původně biskupům, dnes zpravidla i kněžím a věřícím na celém světě.
Pr/Qr:568/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 242]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 46]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 56]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 105]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 271]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 191]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 161]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 106]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 201]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 70]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
8.1.2020, 11:18
Přejeme vám všem mnoho Božího požehnání v Novém roce a těšíme se na setkání se všemi čtenáři v dalších číslech Tarsicia.
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení