TOPlist
listopadové čísloJsi 711443. návštěvník.
Tento den 94.

Další číslo
11. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
16 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Lukáš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:4/2011
Rubrika:Manželství
Autor:otec Miro Bartoš
Název:Ženatý kněz.
Článek:Asi si, drazí kamarádi, říkáte, co je to za divný nadpis a jak to, že si s knězem budeme povídat v rubrice MANŽELSTVÍ? Nemějte strach, vše je v pořádku, dnes jsme se totiž podívali na Slovensko, do Popradu za otcem Miro Bartošem, který je knězem řeckokatolického obřadu.

Jak byste nás na pár řádcích seznámil s řeckokatolickou církví? Co je s římskokatolickou společné a v čem se naopak odlišujeme?
Zdravím všechny čtenáře časopisu Tarsicius, především vás, ministranty! Církev, od dob apoštolů, se začala rozšiřovat ohlašováním evangelia ze Svaté země na východ i na západ. Lidé, kteří se stávali křesťany na východě, měli jinou kulturu a mentalitu než lidé na západě. Proto, i když vyznávali stejné pravdy víry v Boha, začali se odlišovat ve vnějších projevech víry, především při slavení eucharistie, ale i při slavení ostatních svátostí. Tak vznikly v katolické církvi různé obřady, tedy různé liturgické způsoby oslavy Boha, prohlubování duchovního života věřícího člověka. Mezi západní obřady patří i latinský ritus (to jsou římskokatolíci). Mezi východní obřady, kterých je 23, patří byzantský ritus (to jsou řeckokatolíci). Co mají naše církve společné? Řeckokatolíci a římskokatolíci vyznávají ty stejné pravdy víry, máme jednat podle stejných morálních zásad a spolu s dalšími sjednocenými církvemi jiných obřadů tvoříme katolickou církev, jejíž hlavou na této zemi je římský papež nyní Benedikt XVI.

Žijeme na stejném území, jak to, že jsou zde římskokatolíci i řeckokatolíci?
To, že na Slovensku, ale i v Čechách jsou kromě římskokatolíků také řeckokatolíci, pochází z dob velkých misionářů, spolupatronů Evropy, které jistě znáte i vy. Ano, jsou to solunští bratři sv. Cyril a Metoděj. Víte, že v dobách Velké Moravy, kníže Rostislav poprosil byzantského císaře, aby mu poslal takové muže, kteří by velkomoravský lid naučili víře v pravého Boha v jazyce, kterému budou rozumět. A tak Konstantin – Cyril se svým bratrem Metodějem připravili písmo, přeložili evangelium a bohoslužebné knihy a v roce 863 přišli na naše území hlásat křesťanskou víru a učit lidi. Soluň (část dnešního Řecka) patřila do Byzantské říše. Tam věřící používali byzantský ritus. Teď pochopíme, že řeckokatolíci v našich zemích zachovávají liturgické obřady tak, jak je k nám přinesli již v devátém století sv. Cyril a Metoděj.

Kolik je v ČR řeckokatolíků a do které diecéze vlastně patří?
Řeckokatolíci, kterých je v ČR asi 8000, patří do apoštolského exarchátu pro katolíky byzantsko-slovanského v České republice. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze) a prohlásil jej Jan Pavel II. dne 15. 3. 1996. Exarchát má sídlo v Praze, vede jej apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský. Na celém území ČR je 20 farností a o věřící se stará 25 kněží. (web: www.exarchat.cz)

Jsou také při řeckokatolických mších ministranti? Taky jich je u oltáře třeba 20, nebo dokonce i víc, jako v některých našich farnostech?
I při našich bohoslužbách pomáhají ministranti. Jejich počet je různý a záleží na velikosti farnosti. Máme hodně farností v malých vesničkách, kde žije málo rodin s malými dětmi. Tam je kněz rád, když má alespoň dva ministranty. Ve větších farnostech jejich je víc.

Jaké to je starat se zároveň o rodinu a farnost? Nezanedbáváte jedno nebo druhé?
V našem byzantském obřadu je dosud zachována starobylá možnost, že pokud ženatý muž cítí povolání ke kněžství, může být po studiích a duchovní přípravě v kněžském semináři vysvěcen za kněze. Kněz se svou rodinou žije život spojený s životem farnosti. I rodina pomáhá ve farnosti – při liturgii, práci s mládeží a rodinami. Moje rodina je mi v mé kněžské službě velkou pomocí. Samozřejmě, že moje rodina, tím že žije pro farnost, nemůže mít volné chvíle tak jako ostatní, protože když jsou svátky a jiní mají volno a relax, já jako kněz spolu se svou rodinou připravujeme a prožíváme svátky v chrámu a při akcích, které pořádáme pro farnost.

A která z těchto služeb je náročnější být knězem, nebo se starat o rodinu?
Dobrý otec rodiny má být také pastýřem, který vede svou rodinu k Bohu. Jak není snadné v této době být dobrým otcem, tak není snadné být dobrým knězem. V našich farnostech věřící říkají knězi „duchovní otec“. Takže se chci snažit být dobrým otcem a věřím, že se to dobře projeví jak v rodině, tak i ve farnosti.
Všem ministrantům přeji, abyste vždy měli ve farnosti pouze dobré duchovní otce.

Děkujeme za rozhovor a vyprošujeme mnoho sil do Vaší služby.
Pr/Qr:551/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 228]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 45]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 258]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 177]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 149]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 91]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 186]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese