TOPlist
lednové čísloJsi 783353. návštěvník.
Tento den 167.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia už vy‘lo!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Jitka.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:3/2009
Rubrika:Brzy budem profíci
Autor:Zdeněk Drštka
Název:Na konec něco zvláštního
Článek:Drazí kolegové, v roli pomyslných knihomolů se zástupem lekcionářů prohlodáváme až k samotnému konci. Pakliže si dobře vzpomínáte na jeden z předchozích dílů tohoto slovutného časopisu, jistě dobře víte, že nás čeká již jen dvojjediná šestá část našeho seriálu. Šestou knihu lekcionářovou totiž najdeme rozdělenu do dvou svazků.

Vraťme se ke svátostem
Zajisté víme, že mše svatá je ve své podstatě oslavou jedné ze sedmi svátostí – eucharistie neboli svátosti oltářní. A zajisté nás napadlo, jak tomu je s ostatními svátostmi, a to zvláště s těmi, které s radostí a slávou slaví celé společenství – farnosti či diecéze. Mám na mysli kupříkladu biřmování nebo kněžské či jáhenské (a tu a tam i biskupské) svěcení.
Mnohdy a mnohde – zvláště v katedrálách – se biřmování udílí přímo o slavnosti Seslání Ducha svatého. Ovšem přijede-li otec biskup (eventuálně jeho zplnomocněný zástupce) do některé farnosti vzdálenější od katedrálního města, obvykle to bývá v některý jiný den. A právě při takové příležitosti by si mohl zdatný kostelník či ministrant lámat hlavu, co by měl na tu velkou slávu nachystat.
Ovšem právě od toho je tu náš časopis, abychom mu od těchto starostí odpomohli. Právě pro tuto příležitost bude moci využít šestý díl mešního lekcionáře, a to jeho první část. Zde si vyhledá texty pro bohoslužby, při nichž se udílí biřmování, a nechá na hlavním celebrantovi, aby si vybral – je zde totiž povícero variant. Ve volném čase se může podívat, co dalšího mu tato kniha nabízí.

Texty pro každou příležitost
Básník Jan Skácel se kdysi tázal, kolik příležitostí má růže. My můžeme jeho otázku parafrázovat a tázat se na náš šestý díl lekcionáře. Jsou zde totiž souhrnně „texty při různých příležitostech“ nebo „pro bohoslužby s různými obřady“. Jsou to tedy mše svaté, při nichž se slaví ještě jiné svátosti – zmiňované biřmování, ale i svěcení nebo manželství, ale i další nesvátostné slavnosti, jako například řeholní sliby, uvádění do úřadu (to když vaše farnost dostane nového duchovního správce) nebo žehnání nové kaple.
Pocházíte-li z úrodných zemědělských farností, dost možná si také vzpomenete na takřečené „dožínky“ neboli poděkování za úrodu, což slavíváme na sklonku léta. A chceme-li pro tuto oslavu vybrat vlastní vhodné biblické texty, zalistujeme rovněž první částí šestého dílu lekcionáře. Zde jsou čtení pro prosebné či děkovné mše za různé záležitosti.
Vzpomeňme si například, jak se před čtyřmi lety volil papež. Sice to kardinálové dokázali v rekordně krátké době, ale ještě den před konečným konkláve (tak se papežské volbě říká) se jistě v nejednom kostele slavila mše svatá „za volbu papeže“. Zkuste hádat, kde hledali texty.

A co ten poslední svazek?
Povězme si nejdříve, čemu se říká „votivní mše“. Je samozřejmé, že jednotlivé události z Kristova života slavíme v průběhu liturgického roku – o tom jsme zde již vícekrát hovořili. Ovšem nic nám nebrání v tom, abychom si je připomněli i v jiných liturgických dobách, zvláště v mezidobí.
Může se vám stát, že na první pátek v měsíci neuslyšíte mešní texty z daného dne liturgické doby. Je to tím, že na první pátky zvláště oslavujeme Boží milosrdenství Ježíšova Srdce. A právě tato mše svatá – zaměřená na některé konkrétní „tajemství Páně“, jak se říká v liturgických knihách – se nazývá votivní.
Krom prvního pátku je to třeba votivní mše k Duchu svatému – ta se slavívá na začátku školního roku nebo nějakého důležitého jednání, kdy je pomoci Ducha svatého obzvláště zapotřebí. A ostatně takové votivní svatodušní texty lze využít i při zmiňovaném biřmování.
Krom těchto textů pro votivní mše svaté najdete ve druhé části šestého dílu lekcionáře ještě texty pro bohoslužby za zemřelé. Užívá se jich přímo při pohřbu nebo při mších za některého zesnulého – těm se říká „requiem“ podle latinské modlitby „requiem aeternam dona eis, Domine“ – odpočinutí věčné dej jim, Pane. A můžete odsud vybírat čtení také pro 2. listopad neboli Vzpomínku na všechny věrné zemřelé.
Úplně na samotném závěru celého lekcionáře najdete ještě dvě praktické pomůcky. Jednou z nich jsou latinské mešní texty – ty se vám určitě budou hodit, až se vám zachce naučit se jazyku církve (a zachtít by se mělo!). A tím druhým šikovným udělátkem je kompletní přehled všech biblických textů z celého lekcionáře. To kdybyste chtěli vybrat ke čtení nějakou konkrétní biblickou pasáž, ale nevěděli byste, ve kterém dílu ji hledat.
No sláva, máme to za sebou!
Podařilo se nám, velevážení čtenáři, probrouzdat celým lekcionářem. Teď už se v něm jistě neztratíte. Děkuji vám za trpělivost a těším se na shledání nad stránkami dalších liturgických knih.
Pr/Qr:557/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 243]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 46]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 56]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 105]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 271]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 191]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 161]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 106]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 202]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 70]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
8.1.2020, 11:18
Přejeme vám všem mnoho Božího požehnání v Novém roce a těšíme se na setkání se všemi čtenáři v dalších číslech Tarsicia.
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení