TOPlist
prosincové čísloJsi 726940. návštěvník.
Tento den 28.

Další číslo
2. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
7 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Ingrid.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:6/2007
Rubrika:Moderní světec
Autor:Petr Janšta
Název:Poznat sama sebe
Článek:Nabídky dnešního světa jsou pro mnohé lidi velmi lákavé, ba neodolatelné. Pokud člověk má prostředky k tomu, aby si mohl dovolit pohodlný život, lehce si na tento způsob života zvykne.

Vždyť má přece vše, co si přál, a nějakého Boha k tomu nepotřebuje. V takové pozici, v níž není potřeba o něco prosit, je člověk snadno přesycen splněním svých přání a Boha, který má být středem jeho života, odsunuje na vedlejší kolej. Často se k němu vrací, až když přijde nějaký pád. Tímto zpohodlněním a zapomenutím na Boha vlivem peněz a materiálního zajištění si prošla také blahoslavená Villana de Bottis (1332 – 1361). Prosme o to, abychom dokázali sami sebe vidět v tom pravém světle, aby nic nepřehlušilo náš pokorný vztah k Bohu, k tomu, jenž nám vše dal, ale který nám vše také může vzít.
Villana de Bottis (1332 – 1361) se narodila v roce 1332 ve Florencii v kupecké rodině. Po vstupu do manželství začala zanedbávat své manželské povinnosti a spíše se věnovala večírkům, světským radovánkám a životu v přepychu. Měla téměř vše, co chtěla. Svět, který se jí otevíral, obdivoval její krásu a nabízel splnění nejrůznějších přání. Také dnes mnozí svodům tohoto světa podlehnou.
Modlitbu prý Villana pokládala za povinnost chudých. Prvním zásahem do jejího života bylo ovdovění, ale protože ve společnosti nepřestala být středem pozornosti a nenesla rodičovskou zodpovědnost, tato událost ji výrazně neovlivnila. Podle legendy ji změnil pohled do zrcadla, v němž místo své krásy uviděla odporný obraz své duše. Místo plesu pak uvažovala o slovech, která jí vyvstala v mysli: „Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyla dostala? A když jsi to dostala, proč se chlubíš, jako bys to nebyla dostala?“(viz 1 Kor 4,7)
Tyto otázky, totožné se slovy napsanými svatým Pavlem, jako by doplňovalo další poznání: „Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.“(Žid 4,13)
Villana od základu změnila svůj život. V modlitbách došla k přesvědčení, že jedině Bůh jí dává ten pravý a nefalšovaný pohled na sebe, že Bůh je pro ni vším a že to, co Bůh zkoumá, je čistota naší duše. Sházela ze sebe šperky a rozhodla se pro život v kajícnosti. Toužila opět milovat Boha, kterého urážela. Litovala, že se chtěla líbit pouze tvorům a ne Tvůrci. Zamilovala si rozjímání o umučení Páně. Trpělivě na sobě pracovala a během několika měsíců se zcela změnila. Začala pomáhat chudým, před smrtí dokonce vstoupila do řádu svatého Dominika. Je pro nás příkladem svaté ženy, která se i přes své zakolísání (nebo naopak právě díky němu) co nejpevněji přimkla k Bohu, zcela změnila náhled na sebe a své životní priority a která pochopila, že největší vděčnost za to, co máme, patří Bohu.
Pr/Qr:402/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 231]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 36]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 48]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 263]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 182]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 154]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 97]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 69]
Jsem dívka.
[hlasů: 188]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 67]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)
27.6.2018, 11:35
V prázdninovém čísle Tarsicia máme pro každého čtenáře dárek. Na poslední stránce si můžete vystřihnout slevový poukaz do Království železnic a dalších zajímavých atrakcí v Praze.

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení