TOPlist
říjnové čísloJsi 691882. návštěvník.
Tento den 66.

Další číslo
6. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
15 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 159. kola (duben)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Ivo.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:11/2005
Rubrika:Brzy budem profíci
Autor:Marek Slatinský
Název:DUŠE SPRAVEDLIVÝCH JSOU V BOŽÍ RUCE(Mdr 3, 1)
Článek:Víte, že?
Název pohřebních obřadů pochází z latinské modlitby Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. - Odpočinutí věčné dej jim, Pane. A světlo stálé ať jim svítí. Její závěr Reqiuescant in pace – Ať odpočívají v pokoji se dále stal základem zkratky R.I.P. uváděné na pohřebních oznámeních. Verše introitu se inspirovaly IV. (apokryfní) knihou Ezdrášovou Očekávejte vašeho pastýře, který vám dá věčné odpočinutí…Buďte připraveni k odměně království, které vám bude svítit stálým světlem věčného času.
Vítr listoval rozevřenou knihou. Téměř si vybíral pasáže a občas se nečekaně vracel k některým úryvkům z evangelia. Chvíli ustal, znovu jako by si něco připomněl, a k závěru pohřební mše knihu úplně zavřel. Než přistoupili k papežově rakvi nosiči, ležela na ní zavřená kniha evangelia, kniha života. Tento obrázek se nám naskytl při pohřbu předešlého papeže, Jana Pavla II. Mohli jsme v přímém televizním přenosu pozorovat dojemné rozloučení se Svatým otcem. Na stupních svatopetrské baziliky ležela prostá rakev s evangeliářem. Žádné ozdoby, žádné květy, žádné věnce a popsané stuhy. Stejně výmluvné a stejně prosté rozloučení jako při prvním papežském pohřbu (Pavla VI.) po koncilu.

Zádušní obřady
Křesťanské pohřby se nejprve odehrávaly v nitru katakomb. Věřící se tam scházeli po vzoru pohřebních bratrstev k Eucharistii rovněž 3., 7. a 30. den. Především u mučedníků se slavil také výroční den jejich vstupu do ráje.
Později začali křesťané budovat hřbitovy kolem chrámů, ale dnes jsou těla zesnulých po zádušní bohoslužbě opět převážena k poslednímu odpočinku mimo obydlená území. I mrtvé tělo si zasluhuje požehnání, neboť bude při vzkříšení obnoveno, a je s ním tedy nakládáno s úctou.

Za své blízké se věřící dále modlí, jelikož si svým pozemským životem věčnou blaženost nezasloužili, a prosí, aby byla Božím darem a poskytnutou milostí.
Existují tři způsoby obřadu podle toho, zda se poslední rozloučení odehrává jen na hřbitově/krematoriu, v kapli a na hřbitově, nebo v domě zesnulého, v kostele i na hřbitově. Aby však zármutek z loučení nestíral slavnosti naší víry, nelze konat rekviem o Velikonocích, slavnostech, některých nedělích a některých dalších dnech.

Symboly rituálu:
- paškál poukazuje na velikonoční poselství o vykoupení Kristem a jeho zpřítomnění
- květiny navozují představu rajské zahrady, kde člověk žil ve šťastném společenství s Bohem a do níž nám Kristus znovu otevřel přístup;
- pokropením vodou se připomíná, že křtem je zesnulý určen k věčnému životu;
- okuřování prokazuje úctu tělu zemřelého jako chrámu Ducha Svatého;
- fialová roucha jsou jako o Velkém pátku, v barvě pokání (pouze u malých dětí, které nebyly schopny hřešit, je slavnostní bílá).

Dušičky
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé má v liturgii výlučné postavení (vlastní texty se užívají i v neděli a kněz smí sloužit v ten den tři mše svaté). Tak je jeden den v roce – 2. listopad - zasvěcen památce všech ostatních zemřelých věřících. Pozemská církev tehdy opačně prosí za spásu duší těch, kteří již odešli, jelikož během roku vzývala o přímluvu členy nebeské církve, kteří ji do slávy předešli.
Pr/Qr:270/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 220]
Určitě ne
[hlasů: 18]
Nevím
[hlasů: 34]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 43]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 99]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 253]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 173]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 145]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 88]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 67]
Jsem dívka.
[hlasů: 183]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 64]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese