TOPlist
říjnové čísloJsi 708307. návštěvník.
Tento den 72.

Další číslo
10. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
11 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Darina.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:11/2005
Rubrika:Brzy budem profíci
Autor:Marek Slatinský
Název:DUŠE SPRAVEDLIVÝCH JSOU V BOŽÍ RUCE(Mdr 3, 1)
Článek:Víte, že?
Název pohřebních obřadů pochází z latinské modlitby Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. - Odpočinutí věčné dej jim, Pane. A světlo stálé ať jim svítí. Její závěr Reqiuescant in pace – Ať odpočívají v pokoji se dále stal základem zkratky R.I.P. uváděné na pohřebních oznámeních. Verše introitu se inspirovaly IV. (apokryfní) knihou Ezdrášovou Očekávejte vašeho pastýře, který vám dá věčné odpočinutí…Buďte připraveni k odměně království, které vám bude svítit stálým světlem věčného času.
Vítr listoval rozevřenou knihou. Téměř si vybíral pasáže a občas se nečekaně vracel k některým úryvkům z evangelia. Chvíli ustal, znovu jako by si něco připomněl, a k závěru pohřební mše knihu úplně zavřel. Než přistoupili k papežově rakvi nosiči, ležela na ní zavřená kniha evangelia, kniha života. Tento obrázek se nám naskytl při pohřbu předešlého papeže, Jana Pavla II. Mohli jsme v přímém televizním přenosu pozorovat dojemné rozloučení se Svatým otcem. Na stupních svatopetrské baziliky ležela prostá rakev s evangeliářem. Žádné ozdoby, žádné květy, žádné věnce a popsané stuhy. Stejně výmluvné a stejně prosté rozloučení jako při prvním papežském pohřbu (Pavla VI.) po koncilu.

Zádušní obřady
Křesťanské pohřby se nejprve odehrávaly v nitru katakomb. Věřící se tam scházeli po vzoru pohřebních bratrstev k Eucharistii rovněž 3., 7. a 30. den. Především u mučedníků se slavil také výroční den jejich vstupu do ráje.
Později začali křesťané budovat hřbitovy kolem chrámů, ale dnes jsou těla zesnulých po zádušní bohoslužbě opět převážena k poslednímu odpočinku mimo obydlená území. I mrtvé tělo si zasluhuje požehnání, neboť bude při vzkříšení obnoveno, a je s ním tedy nakládáno s úctou.

Za své blízké se věřící dále modlí, jelikož si svým pozemským životem věčnou blaženost nezasloužili, a prosí, aby byla Božím darem a poskytnutou milostí.
Existují tři způsoby obřadu podle toho, zda se poslední rozloučení odehrává jen na hřbitově/krematoriu, v kapli a na hřbitově, nebo v domě zesnulého, v kostele i na hřbitově. Aby však zármutek z loučení nestíral slavnosti naší víry, nelze konat rekviem o Velikonocích, slavnostech, některých nedělích a některých dalších dnech.

Symboly rituálu:
- paškál poukazuje na velikonoční poselství o vykoupení Kristem a jeho zpřítomnění
- květiny navozují představu rajské zahrady, kde člověk žil ve šťastném společenství s Bohem a do níž nám Kristus znovu otevřel přístup;
- pokropením vodou se připomíná, že křtem je zesnulý určen k věčnému životu;
- okuřování prokazuje úctu tělu zemřelého jako chrámu Ducha Svatého;
- fialová roucha jsou jako o Velkém pátku, v barvě pokání (pouze u malých dětí, které nebyly schopny hřešit, je slavnostní bílá).

Dušičky
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé má v liturgii výlučné postavení (vlastní texty se užívají i v neděli a kněz smí sloužit v ten den tři mše svaté). Tak je jeden den v roce – 2. listopad - zasvěcen památce všech ostatních zemřelých věřících. Pozemská církev tehdy opačně prosí za spásu duší těch, kteří již odešli, jelikož během roku vzývala o přímluvu členy nebeské církve, kteří ji do slávy předešli.
Pr/Qr:350/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 225]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 44]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 256]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 176]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 148]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 90]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 184]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese