TOPlist
říjnové čísloJsi 708441. návštěvník.
Tento den 98.

Další číslo
10. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
10 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Berta.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:10/2011
Rubrika:Pozdrav ze semináře
Autor:Štěpán Smolena
Název:Zkouškové období
Článek:I když tyto řádky čtete na prahu podzimu, píšu je uprostřed léta, kdy je již osazenstvo našeho pražského semináře rozptýleno po Čechách a vůbec po světě, kde se – jak lze doufat – věnuje službě Bohu a církvi, případně alespoň pozkouškové rekonvalescenci. Než se však seminární fortna otevřela, aby znavené bohoslovce vypustila vstříc prázdninám, bylo třeba se nechat pedagogy Katolické teologické fakulty vyzkoušet a ohodnotit. Procesem zkoušení, který se odborně nazývá „examinace“ a který nepřináší radost nikomu ze zúčastněných, se dá projít nejrůznějším způsobem. Představme si některé základní lidské typy – které se nepochybně vyskytují i na základních a středních školách. Ve kterém se najdeš nejvíce ty? :)

1) Zběh – tento typ zkoušence si je vědom, že látky k naučení je mnoho, mnohem více, než se dá zvládnout. Myšlenka na tuto nezvladatelnost jej natolik stresuje, že se raději věnuje jiným, důležitějším věcem. Snad nikdy nestihne ořezat tolik tužek, přečíst tolik novin a napsat tolik mailů jako právě ve zkouškovém období. Když pak přeci jen dojde na konfrontaci se zkoušejícím, bývá zpoza zavřených dveří slyšet pláč a skřípění zubů.
2) Modlič – i tento bratr si je vědom, že učivo se nenaučí. Přirozenými silami na ně – jak se domnívá – nestačí; zaklekne tedy a místo studia raději v kapli na kolenou prosí, aby dostal otázku číslo dvě, kterou jako jedinou ze všech padesáti umí. Někdy mu je dopřáno, častěji je však poslán pryč s prázdnou. Jak totiž píše sv. Tomáš Akvinský, Boží milost předpokládá i snahu na straně lidské.
3) Zkoušeč – domnívá se, že podstatné jméno zkouška pochází od slovesa „zkusit (to)“. Neučí se tedy a jde to zkusit: poprvé, podruhé, potřetí… popatnácté. Najdou se i učitelé, kteří se takto uchodit nechají a požadovanou trojku ze strachu o vlastní psychické zdraví zapíší. Jiní se však jen tak zlomit nedají.
4) Dojič – ví, že rozumem zkoušejícího nepřemůže; jde tedy cestou dojeného soucitu. Kdyby nebyl seminaristou, jistě by se slzami v očích volal: „Mám ženu a děti, smilujte se!“ Jsou však i jiné metody, jak se jevit ztraceně, zmoženě, nemocně či zraněně, a dojič jich hojně využívá. Ne každý pedagog se však takto podojit nechá.
5) Drtič – nejí, nespí, skoro se nemodlí, jen se vytrvale drtí. Brzy jsou sice zkoušky složeny, složí se však i školou posedlý bohoslovec, který nakonec už ani neví, proč vlastně v semináři je.


Žádný z předchozích modelů, zdá se, není příliš účinný, natož prospěšný duchovnímu životu. Abychom však neskončili negativně, zmiňme na závěr ještě jednoho bohoslovce: toho, který se během času určeného ke studiu učí, během času určeného k modlitbě modlí a během času určeného k rekreaci rekreuje. Ležívá sice v knížkách, ale taky odpočívá a nezapomíná na Pána Boha a takto nakonec školu zvládá – buď s jedničkami či s trojkami, podle svého nadání. Dalo by se říci, že takových je většina a že tací – ať už mají původně dva doktoráty nebo učňák s maturitou – se fakultou nakonec dovedou prostudovat až před práh svěcení. A věz, milý čtenáři, jenž jsi možná předchozími portréty vyděšen, že i těchto je mnoho. A i my všichni v semináři zase pevně doufáme, že poslední typ poctivého studenta je nejhojněji zastoupen i mezi ministranty. Tak s chutí do školního boje, třeba jednou v budoucnosti budeme číst v Tarsiciovi pozdrav ze semináře zase od tebe.
Pr/Qr:295/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 225]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 44]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 256]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 176]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 148]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 90]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 184]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese