TOPlist
dubnové číslokvětnové čísločervnové číslo


Jsi 1320488. návštěvník.
Tento den 231.
Svátek
Dnes má svátek
Jindřich.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
Náhled titulní strany

Archivní článek

Tarsicius:3/2013
Rubrika:Téma
Autor:Ondřej Havelka
Název:Na Velký pátek po křížové cestě v Jeruzalémě
Článek:Křížovou cestu většinou známe z kostelů. V době postní se pravidelně scházíme, abychom si s úctou a vděčností připomněli poslední události, které prožil Pán Ježíš před svou smrtí.
Dnes vás zveme na Křížovou cestu přímo tam, kde kráčel náš Spasitel.

Jeruzalém. Každý pátek v průběhu celého roku procházejí františkáni všechna zastavení Křížové cesty v Jeruzalémě. Jeden z pátků je ale výjimečný, je to Velký pátek. Do Svaté země se na nejdůležitější křesťanské svátky sjíždějí křesťanští poutníci z celého světa, aby mohli v modlitbách projít poslední cestu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Atmosféra je úžasná. Pro muslimy a židy, kteří v Jeruzalémě žijí, je to ale běžný den, Kristova cesta na Kalvárii je nezajímá. Pro křesťana nebo hledajícího poutníka je to něco zcela mimořádného. Na tomto místě se psaly dějiny spásy. Tudy kráčel těžce mučený Ježíš – Bůh a člověk v jedné osobě, aby nás smířil s Bohem Otcem. Kráčel vstříc kruté smrti na kříži.
Getsemany. Tyto olivovníky rostoucí v Getsemanské zahradě mohou být starší dvou tisíc let, a tedy právě pod nimi se mohl Spasitel modlit, než byl předveden před veleradu (Mk 14, 53-65). Od 5. století odtud vyráží na Květnou neděli průvod křesťanů s palmovými ratolestmi do Jeruzaléma.
003 – První zastavení Křížové cesty je u místa bývalé římské pevnosti, kde proběhl soud (Mt 27, 2) a Ježíš byl odsouzen k smrti. Dnes je zde muslimská kolej Omarovy madrasy. Je brzké dopoledne, přesto je už velmi horko. Slunce pálí do kamenných stěn starých budov, mezi kterými se odehrávaly dějiny. Schází se bezpočet skupin poutníků mnoha národů – Asiaté, Afričani, Evropané, Američani… Přidáváme se ke skupině indických křesťanů a vyrážíme.
Druhé zastavení je u Kaple bičování. Na tomto místě byl Ježíš krutě zbičován a ponižován (Mk 15, 15). Potom vzal na svá bedra kříž. Indičtí poutníci Křížovou cestu hluboce prožívají. Je zvláštní poslouchat modlitby v jazyce hindí a velmi krásné přidat se k nim tiše česky.
005 – Oblouk Ecce homo. Pod tímto kamenným obloukem Pilát spatřil zbičovaného Ježíše s trnovou korunou, v rudém plášti a prohlásil: „Hle, člověk!“ (Jan 19, 5).
Třetí zastavení se nachází u místa, kde Ježíš podle tradice poprvé klesá pod tíhou kříže. Posvátná atmosféra prostupuje okolí. Poutníci se tiše modlí. Na místech jednotlivých zastavení se střídají různé skupinky věřících. Před námi kráčí Korejci, za námi už čekají křesťané z Ghany. Zaznívají modlitby ve všech jazycích.
Čtvrté zastavení je před arménským kostelem Panny Marie Bolestné. Dříve tu stál kostel založený křižáky. Zde Ježíš potkal svou Matku Pannu Marii.
Muslimové v Jeruzalémských uličkách prožívají běžný den. V pátek mají volno a v poledne se scházejí k velké páteční společné modlitbě. Poutníci s velkými kříži je nijak nezajímají, jsou na ně zvyklí.

Páté zastavení. Římští vojáci tady zadrželi Šimona z Kyrény a přinutili jej nést Ježíšův kříž (Lk 23, 26). Poutníci se zastavují ve zcela zaplněné uličce, která se prudce zvedá vzhůru ke Golgotě. V uličkách není k hnutí. Prolínají se tady nejrůznější vůně, zvuky, modlitby, pocity…
Šesté zastavení. Podle tradice zde Veronika podala Ježíšovi roušku a otřela mu krev a pot. Evangelisté však tyto informace neuvádějí. Atmosféra na Křížové cestě je čím dál silnější. Je velké horko, Slunce nemilosrdně pálí. Mezi lidmi není k hnutí.
Sedmé zastavení. Ježíš podruhé padl pod tíhou kříže. Toto místo označuje římský sloup ve františkánské kapli. Ani tuto událost nenajdeme v žádném z evangelií.
Osmé zastavení je na místě, kde Ježíš napomínal plačící ženy (Lk 23, 28). Skupinka poutníků z Ghany v čele s knězem se s námi spojila. Při modlitbách zní zajímavá směsice tří odlišných jazyků.
Na bezpečnost dohlížejí také ozbrojené dívky. V Izraeli je povinná vojenská služba pro muže i pro ženy. Zatímco muži jsou na vojně 3 roky, ženy mají vojenskou povinnost 2 roky. Jsou vybaveni velmi moderní vojenskou technikou a precizně vycvičeni k boji.
Deváté zastavení je na nádvoří Etiopského kláštera. Podle tradice na tomto místě padl Ježíš po třetí pod křížem. Přidávají se k nám řádové sestry a několik poutníků z Francie.
Desáté až čtrnácté zastavení se nacházejí na samotné Golgotě. V překladu Lebka, podle vzhledu pahorku – latinsky Kalvárie (Mt 27, 33). Dnes zde stojí chrám Božího hrobu a jednotlivá zastavení probíhají uvnitř. Desáté zastavení připomíná, že Ježíš byl zbaven roucha. Jedenácté zastavení – Ježíš byl přibit na kříž (Mt 27, 35). Dvanácté zastavení – Ježíš zemřel na kříži (Mt 27, 50). Třinácté zastavení – Ježíšovo tělo sňali z kříže (Mt 27, 59). Čtrnácté zastavení – tělo Pána Ježíše bylo uloženo do hrobu (Mt 27, 60). Tady už se mísí poutníci všech národů. Zaznívají modlitby v mnoha jazycích a posvátné chvíle prožívají v jednotě lidé nejrůznějších kultur a zvyků. V chrámu Božího hrobu je naprosto plno. Sami v bezpočtu sester a bratří v Kristu prožíváme poslední zastavení Křížové cesty.
Pr/Qr:1693/0
Zbývá do:


Kalendář
Kontakt na redakci: redakce@tarsicius.cz, tel: 480 023 407, 775 598 604 © 2005-2024 Tarsicius - zapsaný spolek