TOPlist
lednové čísloJsi 773964. návštěvník.
Tento den 173.

Další číslo
11. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
14 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Vendelín.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:1/2013
Rubrika:Hurá za ním
Autor:Štěpán Smolen
Název:Světec ve vlastní šťávě
Článek:Recept na sv. Ignáce

Ingredience:
K přípravě budeme potřebovat: jednoho ctižádostivého vojáka, jedno opevněné město, francouzskou armádu, dělovou kouli, zbožné knihy, jeskyni a Pařížskou univerzitu.

Postup:
Dosud čerstvého a ještě trochu mladého muže s hlavou plnou ctižádostivých snů o lásce krásných dam a potlesku celého světa vezmeme a umístíme do opevněného města.
Město necháme dobývat francouzskou armádou.
Muže postavíme na hradby a několik hodin jej paříme ve slunečním žáru, smažíme ve vlastním potu a především vaříme ve válečné vřavě.
V příhodný okamžik pomocí kanónu umístíme dělovou kouli na mužovy nohy tak, aby jedna utrpěla těžké zlomeniny. (Pozor: pokud muže mineme nebo naopak trefíme příliš přesně, světce se nám vyrobit nepodaří.)
Zraněného opatrně na několik měsíců uložíme do špitálu, podstrčíme mu zbožné knihy a necháme kvasit. Pokud proces kvašení proběhne dobře, máme napůl vyhráno. Muž pochopí, že pravou slávu si nedobude jako navoněný a nafoukaný generál, leč spíše jako pokorný vojín Pána Ježíše Krista, a že válčit je třeba nikoliv mečem nebo elegantními slovy, nýbrž postem, modlitbou a službou.
Takto prokvašenému, ze zranění uzdravenému a z brnění do hábitu převlečenému vojákovi připravíme jeskyni. Umístíme ho tam na několik měsíců a opět čekáme. Jen občas nahlédneme dovnitř, abychom ověřili, zda se dotyčný alespoň sedm hodin denně věnuje modlitbě a rozjímání.
Když jej následně – navenek sice pobledlého, ale duchovním ohněm planoucího – z jeskyně vyjmeme, můžeme ho, máme-li dostatek času, vystavit další dávce slunečního paření a potního šťavení v podobě pěší pouti do Svaté země.
Nakonec vezmeme předem připravenou Pařížskou univerzitu a její pomocí muže sedm let nadíváme filozofickými a teologickými znalostmi.
Pokud jsme postupovali správně a nic nevynechali, můžeme si nyní jít opláchnout ruce. Svatý Ignác je v tuto chvíli v podstatě hotov a může být servírován. Celý proces vaření se však neobejde bez neustálého žáru Boží milosti a bez souhlasu svobodné vůle na straně vařeného vojáka.
Vypustíme-li jej teď do světa, bude potravou všem, které mu Prozřetelnost do cesty pošle. Své druhy i lidi jen letmo potkané nakrmí Kristovou láskou, kterou za léta načerpal. A čím více se bude sám k snědku dávat, tím více se také bude mít. Vůně jeho zapálené služby navíc podnítí mnohé, aby se stali potravou jako on. Dokonce se může stát, že spolu s nimi posléze založí Společnost Ježíšovu, tzv. jezuity, aby sloužili Pánu vyučováním negramotných indiánů i zpovídáním králů, na univerzitách i v amazonské džungli a všude jinde, kde bude třeba.
Než však, milí kuchtíci, začnete střílet z děla na své kamarády ve snaze vyrobit z nich svaté, doporučuji vám začít s kulinářským experimentováním u sebe. Uvařte se s Boží pomocí sami podle receptu proroka Samuela, který Pánu opakuje: „Mluv, tvůj služebník naslouchá,“ či podle návodu Panny Marie říkající: „Staň se mi podle tvého slova.“ K přípravě tohoto výtečného pokrmu nepotřebujete nic víc než jedno své já a mnoho trpělivosti. Sami uvidíte, jak budete nakonec Bohu, svým bližním i sami sobě chutnat.
Pr/Qr:570/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 241]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 43]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 55]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 104]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 271]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 190]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 159]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 102]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 199]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 68]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
8.1.2020, 11:18
Přejeme vám všem mnoho Božího požehnání v Novém roce a těšíme se na setkání se všemi čtenáři v dalších číslech Tarsicia.
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení