TOPlist
říjnové čísloJsi 695726. návštěvník.
Tento den 110.

Další číslo
7. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
17 dnů !!!

Král kvízů
Uzávěrka
161.kola (červen)
je 1.7.2019

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Zbyněk.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:1/2013
Rubrika:Hurá za ním
Autor:Štěpán Smolen
Název:Světec ve vlastní šťávě
Článek:Recept na sv. Ignáce

Ingredience:
K přípravě budeme potřebovat: jednoho ctižádostivého vojáka, jedno opevněné město, francouzskou armádu, dělovou kouli, zbožné knihy, jeskyni a Pařížskou univerzitu.

Postup:
Dosud čerstvého a ještě trochu mladého muže s hlavou plnou ctižádostivých snů o lásce krásných dam a potlesku celého světa vezmeme a umístíme do opevněného města.
Město necháme dobývat francouzskou armádou.
Muže postavíme na hradby a několik hodin jej paříme ve slunečním žáru, smažíme ve vlastním potu a především vaříme ve válečné vřavě.
V příhodný okamžik pomocí kanónu umístíme dělovou kouli na mužovy nohy tak, aby jedna utrpěla těžké zlomeniny. (Pozor: pokud muže mineme nebo naopak trefíme příliš přesně, světce se nám vyrobit nepodaří.)
Zraněného opatrně na několik měsíců uložíme do špitálu, podstrčíme mu zbožné knihy a necháme kvasit. Pokud proces kvašení proběhne dobře, máme napůl vyhráno. Muž pochopí, že pravou slávu si nedobude jako navoněný a nafoukaný generál, leč spíše jako pokorný vojín Pána Ježíše Krista, a že válčit je třeba nikoliv mečem nebo elegantními slovy, nýbrž postem, modlitbou a službou.
Takto prokvašenému, ze zranění uzdravenému a z brnění do hábitu převlečenému vojákovi připravíme jeskyni. Umístíme ho tam na několik měsíců a opět čekáme. Jen občas nahlédneme dovnitř, abychom ověřili, zda se dotyčný alespoň sedm hodin denně věnuje modlitbě a rozjímání.
Když jej následně – navenek sice pobledlého, ale duchovním ohněm planoucího – z jeskyně vyjmeme, můžeme ho, máme-li dostatek času, vystavit další dávce slunečního paření a potního šťavení v podobě pěší pouti do Svaté země.
Nakonec vezmeme předem připravenou Pařížskou univerzitu a její pomocí muže sedm let nadíváme filozofickými a teologickými znalostmi.
Pokud jsme postupovali správně a nic nevynechali, můžeme si nyní jít opláchnout ruce. Svatý Ignác je v tuto chvíli v podstatě hotov a může být servírován. Celý proces vaření se však neobejde bez neustálého žáru Boží milosti a bez souhlasu svobodné vůle na straně vařeného vojáka.
Vypustíme-li jej teď do světa, bude potravou všem, které mu Prozřetelnost do cesty pošle. Své druhy i lidi jen letmo potkané nakrmí Kristovou láskou, kterou za léta načerpal. A čím více se bude sám k snědku dávat, tím více se také bude mít. Vůně jeho zapálené služby navíc podnítí mnohé, aby se stali potravou jako on. Dokonce se může stát, že spolu s nimi posléze založí Společnost Ježíšovu, tzv. jezuity, aby sloužili Pánu vyučováním negramotných indiánů i zpovídáním králů, na univerzitách i v amazonské džungli a všude jinde, kde bude třeba.
Než však, milí kuchtíci, začnete střílet z děla na své kamarády ve snaze vyrobit z nich svaté, doporučuji vám začít s kulinářským experimentováním u sebe. Uvařte se s Boží pomocí sami podle receptu proroka Samuela, který Pánu opakuje: „Mluv, tvůj služebník naslouchá,“ či podle návodu Panny Marie říkající: „Staň se mi podle tvého slova.“ K přípravě tohoto výtečného pokrmu nepotřebujete nic víc než jedno své já a mnoho trpělivosti. Sami uvidíte, jak budete nakonec Bohu, svým bližním i sami sobě chutnat.
Pr/Qr:262/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 221]
Určitě ne
[hlasů: 18]
Nevím
[hlasů: 34]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 43]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 253]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 173]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 147]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 88]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 67]
Jsem dívka.
[hlasů: 183]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 64]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese