TOPlist
červnové čísloJsi 854123. návštěvník.
Tento den 158.

Další číslo
10. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
9 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Jaromír.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:10/2012
Rubrika:Duchovní slovo otce biskupa
Autor:biskup František Václav Lobkowicz
Název:Jdu za svou cestou s Bohem
Článek:Milí ministranti,

možná mi dáte za pravdu, že služba, to je někdy pořádná dřina. Zvláště, když se objeví nečekané okolnosti, překážky či nároky. Vytrvat a nevzdat to, k tomu je potřeba někdy opravdové vnitřní síly a motivace. O to více pak obdivujeme službu někoho, kdo nemyslí na sebe, ale dává své síly cele k dispozici.

Rád bych vám jednu takovou osobnost představil. Je to německý kněz – řeholník z řádu palotinů, P. Richard Henkes, který je kandidátem blahořečení limburské diecéze (SRN), ale který působil za II. světové války na území naší diecéze ve Strahovicích na Hlučínsku. Na základě udání kvůli svým kázáním proti nacistické ideologii byl uvězněn v koncentračním táboře Dachau. Svou víru i svou kněžskou službu nezapřel ani v těžkých podmínkách. Když vypukla epidemie tyfu a některé vězeňské bloky byly prohlášeny za bloky smrti (včetně jednoho českého), přihlásil se jako dobrovolný ošetřovatel k péči o nemocné a umírající. Mnohým daroval v posledních chvílích života lidskou blízkost a jako kněz skrze svátosti blízkost Boží. Byl si jistě vědom rizika a náročnosti svého rozhodnutí, ale především si byl vědom požadavků evangelia a svého kněžského poslání. Při péči o nemocné se sám smrtelně nakazil a 22. února 1945 nemoci podlehl. „Jdu za svou cestou s Bohem,“ napsal z koncentráku, kde se také učil česky, odhodlán pokračovat v pastoraci na Hlučínsku. Svou cestu nacházel v lásce k Bohu a její naplnění ve službě druhým. P. Henkes je mučedníkem lásky k bližnímu. Ukazuje, že mírou služby je láska. Kde chybí, stává se služba náročnou a těžkou. Naopak, služba, která se stává láskou, je „břemeno lehké“, jak praví Ježíš v evangeliu. Přeji vám mnoho radostných chvil z vaší služby. Ať v ní stále více objevujete svou cestu s Bohem.
Pr/Qr:969/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 22.01.2021
Během koronavirové krize
můžu chodit do školy a jsem za to rád.
[hlasů: 0]
musím chodit do školy a radši bych se učil z domova.
[hlasů: 2]
nemůžu chodit do školy a štve mě, že se musím učit doma.
[hlasů: 10]
menůžu chodit do školy a je to super, že se můžu učit doma.
[hlasů: 13]

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 256]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 49]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 57]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 108]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 279]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 196]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 164]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 109]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 207]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 71]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
19.1.2021, 16:05
Připravujeme pro vás únorové číslo Tarsicia, bude moc hezké, těšte se.
28.8.2020, 14:26
Omlouváme se, že v posledních měsích nestíháme přidávat archivní čísla Tarsicia ve formátu PDF. Pokusíme se polepšit:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení