TOPlist
říjnové čísloJsi 700307. návštěvník.
Tento den 150.

Další číslo
Prázdninové číslo už vy‘lo!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 161. kola (červen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Vítězslav.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:6/2013
Rubrika:Téma
Autor:Redakce
Název:Žeň je sice hojná, ale dělníků je málo...
Článek:
Kněžské povolání je velkým darem. Platí totiž slova Pána Ježíše: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já si vyvolil vás“ (Jan 15, 16). Právě měsíc červen je tradičně spojován s řadou kněžských svěcení a primičních mší svatých. Všichni víme, že kněžskému svěcení předchází několikaletá příprava v kněžském semináři. Kdy však tyto instituce vznikly? A jak probíhala příprava na kněžství dříve? Vydejme se to společně zjistit.

Do Tridentského koncilu (1545-1563) v podstatě příprava na kněžské svěcení probíhala individuálně, nebo v rámci kláštera. Avšak tento velký koncil mezi ostatními ustanoveními nařídil, aby byla zřizována zařízení pro pečlivou výchovu kandidátů kněžství – semináře (či alumnáty). A to pokud možno vždy pro každou diecézi zvlášť, kde se o intelektuální i duchovní formaci budoucích kněží měli starat pečlivě vybraní kněží.

Historické semináře na našem území
V našich zemích se toto naplnilo s menším zpožděním, neboť zde nebyly úplně ideální podmínky (vzpomeňme jen na třicetiletou válku a náboženské neshody u nás). Pak se to ale podařilo. Za doby Josefa II. byly v roce 1783 zavedeny tzv. generální semináře – nešťastné řešení, které chtělo z budoucích kněží vychovat spíše pečlivé státní úředníky než pastýře duší. V 19. století byly obnoveny semináře diecézní. Tento stav pak víceméně trval až do revolučních změn po roce 1948.

Komunistický útlak
Po komunistickém převratu v roce 1948 chtěl mít tento totalitní režim samozřejmě vše pod přísnou kontrolou a s maximálním omezením. Pražský seminář byl jediným pro území dnešní České republiky, teologická fakulta byla vyčleněna ze svazku Univerzity Karlovy (a to byla jednou z oněch čtyř prvních fakult nové univerzity založené Karlem IV. roku 1348!), ale i to bylo soudruhům málo. Právě letos je to 60 let od nařízení, aby se roku 1953 fakulta i seminář odstěhovaly z Prahy do provinčních Litoměřic.

Litoměřická studia
Zde se usídlily obě instituce v bývalém ústavu pro hluchoněmé, studium bylo zkráceno na čtyři roky a byly zavedeny i přednášky z marxismu-leninismu. Tehdejší bohoslovci vzpomínají, že vždy před těmito ideologickými nesmysly společně recitovali modlitbu „Archanděli Michaeli“.
I přes tyto stísněné podmínky a pod neustálým dohledem komunistických státních úřadů však zde byli vychováni mnozí skvělí kněží a i někteří nynější naši biskupové. Postupně se dokonce v rámci možností začal i počet bohoslovců zvyšovat (dlouhá léta platil tzv. numerus clausus – tedy maximální počet přijatých bohoslovců), fakulta pak sídlila i na Dómském náměstí. Zde i v jiném domě – známém jako „Trojce“ – sídlil i jeden ročník semináře.

Požehnané časy
V osmdesátých letech minulého století byla dokonce obnovena fasáda budovy semináře v Komenského ulici a za přispění německých organizací byla vybudována na zahradě další budova pro ubytování seminaristů, tzv. okál. I přesto zde byly podmínky často spartánské – v některých pokojích bydlelo i více než deset kandidátů najednou, čímž muselo být vzájemné soužití velmi náročné. O seminární kuchyni a běžný provoz se staraly řádové sestry. Ty dokonce zajišťovaly i kurz vaření, aby budoucí kněží na svých farách nezhynuli hlady :).

Svobodná formace
Po změnách v roce 1989 byla teologická fakulta i seminář vráceny do budovy v pražských Dejvicích (zde v dobách komunismu sídlila redakce jedné režimní tiskoviny a také zde bylo sídlo pro školení budoucích revolucionářů ve světě – samozřejmě komunistických) a zároveň byla obnovena fakulta v Olomouci i se seminářem. Dnes se naši budoucí kněží tedy připravují ve větším pohodlí než jejich předchůdci. Seminaristé českých diecézí mají seminář a fakultu v Praze, moravští v Olomouci.

Teologický konvikt
V budově bývalého semináře v Litoměřicích byl pak od roku 1990 do roku 2002 umístěn tzv. Teologický konvikt. Tato instituce se v rámci jednoročního přípravného studia stará o duchovní formaci budoucích seminaristů i o doplnění vzdělání, zejména klasických jazyků (latina a řečtina), ale i dalších předmětů. Chod konviktu je dost podobný vlastnímu tzv. velkému semináři se svým denním řádem, praxemi a dalším. V roce 2002 byl konvikt z Litoměřic přesunut do budovy Arcibiskupského semináře v Olomouci.

„Proste Pána žně ...“
V současnosti se na studium teologie připravuje v konviktu 21 studentů. V pražském semináři je celkem 35 bohoslovců ve všech ročnících a v olomouckém 54 bohoslovců. Tento počet je pro všechny naše diecéze velmi nízký, proto mezi naše důležité povinnosti musí také patřit modlitba za kněze a za nová kněžská povolání, neboť „žeň je sice hojná, ale dělníků je málo“. A tyto modlitby a oběti by neměly probíhat pouze v době kolem 4. neděle velikonoční, nebo v červnu při kněžských svěceních. Měly by mít v našem duchovním životě stálé místo.
Možná někteří z vás o kněžství uvažujete. Proste proto o světlo Ducha Svatého a o sílu se na tuto cestu i sami vydat. Jistě bude náročná, ale Pán Ježíš své vyvolené nikdy neopustí, nebojte se!

Denní řád v pražském semináři v roce 1641:
4.45 budíček
5.00 ranní modlitba
5.30 samostudium
7.00 přednášky
10.00 mše sv.
11.00 oběd, pak volno
14.00 samostudium
pak večeře, společná modlitba a spánek


Počty bohoslovců všech ročníků v seminářích za diecéze:
Pražská - 4
Českobudějovická - 7
Plzeňská - 6
Litoměřická - 4
Královéhradecká - 13
Brněnská - 24
Olomoucká - 15
Ostravsko-opavská - 10

pro Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR - 1
Diecéze Stryj (Ukrajina) - 4
Diecéze Košice (Slovensko) - 1
Pr/Qr:323/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 222]
Určitě ne
[hlasů: 18]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 43]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 253]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 174]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 148]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 88]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 183]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 65]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese