TOPlist
prosincové čísloJsi 729773. návštěvník.
Tento den 30.

Další číslo
3. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
12 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Oldřich.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:6/2013
Rubrika:Téma
Autor:Redakce
Název:Žeň je sice hojná, ale dělníků je málo...
Článek:
Kněžské povolání je velkým darem. Platí totiž slova Pána Ježíše: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já si vyvolil vás“ (Jan 15, 16). Právě měsíc červen je tradičně spojován s řadou kněžských svěcení a primičních mší svatých. Všichni víme, že kněžskému svěcení předchází několikaletá příprava v kněžském semináři. Kdy však tyto instituce vznikly? A jak probíhala příprava na kněžství dříve? Vydejme se to společně zjistit.

Do Tridentského koncilu (1545-1563) v podstatě příprava na kněžské svěcení probíhala individuálně, nebo v rámci kláštera. Avšak tento velký koncil mezi ostatními ustanoveními nařídil, aby byla zřizována zařízení pro pečlivou výchovu kandidátů kněžství – semináře (či alumnáty). A to pokud možno vždy pro každou diecézi zvlášť, kde se o intelektuální i duchovní formaci budoucích kněží měli starat pečlivě vybraní kněží.

Historické semináře na našem území
V našich zemích se toto naplnilo s menším zpožděním, neboť zde nebyly úplně ideální podmínky (vzpomeňme jen na třicetiletou válku a náboženské neshody u nás). Pak se to ale podařilo. Za doby Josefa II. byly v roce 1783 zavedeny tzv. generální semináře – nešťastné řešení, které chtělo z budoucích kněží vychovat spíše pečlivé státní úředníky než pastýře duší. V 19. století byly obnoveny semináře diecézní. Tento stav pak víceméně trval až do revolučních změn po roce 1948.

Komunistický útlak
Po komunistickém převratu v roce 1948 chtěl mít tento totalitní režim samozřejmě vše pod přísnou kontrolou a s maximálním omezením. Pražský seminář byl jediným pro území dnešní České republiky, teologická fakulta byla vyčleněna ze svazku Univerzity Karlovy (a to byla jednou z oněch čtyř prvních fakult nové univerzity založené Karlem IV. roku 1348!), ale i to bylo soudruhům málo. Právě letos je to 60 let od nařízení, aby se roku 1953 fakulta i seminář odstěhovaly z Prahy do provinčních Litoměřic.

Litoměřická studia
Zde se usídlily obě instituce v bývalém ústavu pro hluchoněmé, studium bylo zkráceno na čtyři roky a byly zavedeny i přednášky z marxismu-leninismu. Tehdejší bohoslovci vzpomínají, že vždy před těmito ideologickými nesmysly společně recitovali modlitbu „Archanděli Michaeli“.
I přes tyto stísněné podmínky a pod neustálým dohledem komunistických státních úřadů však zde byli vychováni mnozí skvělí kněží a i někteří nynější naši biskupové. Postupně se dokonce v rámci možností začal i počet bohoslovců zvyšovat (dlouhá léta platil tzv. numerus clausus – tedy maximální počet přijatých bohoslovců), fakulta pak sídlila i na Dómském náměstí. Zde i v jiném domě – známém jako „Trojce“ – sídlil i jeden ročník semináře.

Požehnané časy
V osmdesátých letech minulého století byla dokonce obnovena fasáda budovy semináře v Komenského ulici a za přispění německých organizací byla vybudována na zahradě další budova pro ubytování seminaristů, tzv. okál. I přesto zde byly podmínky často spartánské – v některých pokojích bydlelo i více než deset kandidátů najednou, čímž muselo být vzájemné soužití velmi náročné. O seminární kuchyni a běžný provoz se staraly řádové sestry. Ty dokonce zajišťovaly i kurz vaření, aby budoucí kněží na svých farách nezhynuli hlady :).

Svobodná formace
Po změnách v roce 1989 byla teologická fakulta i seminář vráceny do budovy v pražských Dejvicích (zde v dobách komunismu sídlila redakce jedné režimní tiskoviny a také zde bylo sídlo pro školení budoucích revolucionářů ve světě – samozřejmě komunistických) a zároveň byla obnovena fakulta v Olomouci i se seminářem. Dnes se naši budoucí kněží tedy připravují ve větším pohodlí než jejich předchůdci. Seminaristé českých diecézí mají seminář a fakultu v Praze, moravští v Olomouci.

Teologický konvikt
V budově bývalého semináře v Litoměřicích byl pak od roku 1990 do roku 2002 umístěn tzv. Teologický konvikt. Tato instituce se v rámci jednoročního přípravného studia stará o duchovní formaci budoucích seminaristů i o doplnění vzdělání, zejména klasických jazyků (latina a řečtina), ale i dalších předmětů. Chod konviktu je dost podobný vlastnímu tzv. velkému semináři se svým denním řádem, praxemi a dalším. V roce 2002 byl konvikt z Litoměřic přesunut do budovy Arcibiskupského semináře v Olomouci.

„Proste Pána žně ...“
V současnosti se na studium teologie připravuje v konviktu 21 studentů. V pražském semináři je celkem 35 bohoslovců ve všech ročnících a v olomouckém 54 bohoslovců. Tento počet je pro všechny naše diecéze velmi nízký, proto mezi naše důležité povinnosti musí také patřit modlitba za kněze a za nová kněžská povolání, neboť „žeň je sice hojná, ale dělníků je málo“. A tyto modlitby a oběti by neměly probíhat pouze v době kolem 4. neděle velikonoční, nebo v červnu při kněžských svěceních. Měly by mít v našem duchovním životě stálé místo.
Možná někteří z vás o kněžství uvažujete. Proste proto o světlo Ducha Svatého a o sílu se na tuto cestu i sami vydat. Jistě bude náročná, ale Pán Ježíš své vyvolené nikdy neopustí, nebojte se!

Denní řád v pražském semináři v roce 1641:
4.45 budíček
5.00 ranní modlitba
5.30 samostudium
7.00 přednášky
10.00 mše sv.
11.00 oběd, pak volno
14.00 samostudium
pak večeře, společná modlitba a spánek


Počty bohoslovců všech ročníků v seminářích za diecéze:
Pražská - 4
Českobudějovická - 7
Plzeňská - 6
Litoměřická - 4
Královéhradecká - 13
Brněnská - 24
Olomoucká - 15
Ostravsko-opavská - 10

pro Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR - 1
Diecéze Stryj (Ukrajina) - 4
Diecéze Košice (Slovensko) - 1
Pr/Qr:450/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 232]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 37]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 48]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 101]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 264]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 183]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 155]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 97]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 69]
Jsem dívka.
[hlasů: 190]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 67]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)
27.6.2018, 11:35
V prázdninovém čísle Tarsicia máme pro každého čtenáře dárek. Na poslední stránce si můžete vystřihnout slevový poukaz do Království železnic a dalších zajímavých atrakcí v Praze.

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení