TOPlist
prosincové čísloJsi 719627. návštěvník.
Tento den 39.

Další číslo
13. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
24 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Julie.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:10/2014
Rubrika:Co mi vrtá hlavou?
Autor:otec Marek Miškovský
Název:Svět zasvěcený Panně Marii
Článek:Před rokem zasvětil Svatý otec František svět Panně Marii. Co to přesně znamená i pro mě?
Slávek, 14 let

Drahý příteli,
zasvěcením se něco vyjímá z profánního užívání a je vyhrazeno pro Boha, v našem případě Bohu skrze Pannu Marii. Zásvětná modlitba je aktem zasvěcení. Pojem zásvětná modlitba je ale také chápán jako forma intenzivní přímluvné modlitby s prosbou o zvláštní ochranu.
Zasvětit Panně Marii můžeme svůj domov, práci, sebe, ale také ty, nad kterými vykonáváme legitimní přirozenou nebo duchovní autoritu. V tomto smyslu rodiče mohou zasvětit Panně Marii také svoje děti, aby je ochraňovala od zlého a pomáhala jim na jejich životní cestě.
Tak papežové minulého století vícekrát uskutečnili zasvěcení světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Jako zasvěcení světa vykonané v roce 1942 Piem XII. pomohlo ukončit druhou světovou válku, tak zasvěcení učiněné sv. Janem Pavlem II. v roce 1984 napomohlo ke zhroucení sovětského komunismu. Papež František úkonem zasvěcení světa Panně Marii znovu svěřil celý svět (a i tebe) pod její zvláštní ochranu.
Abys z této pomoci účinně čerpal, je třeba se k aktu zasvěcení nejen duchovně připojit, ale také se na něj připravit: vykonat svátost smíření, účastnit se mše svaté, pomodlit se nějakou novénu k Panně Marii. Pokud jsi to neudělal, zasvěcení Panně Marii je možné opakovat, stejně jako je možné obnovovat svůj křestní slib, a to vlastními slovy nebo nějakou formální modlitbou. Jednu takovou ti nabízím.
Maria, Matko má, Královno, Tobě se úplně obětuji, na důkaz své oddanosti, zasvěcuji Ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe sama docela. Protože náležím Tobě, dobrá Matko, chraň, vychovávej a používej mě, jsem Tvé dítě a Tvé vlastnictví. Amen. (Každodenním užíváním coby první modlitby dne vzniká žádoucí závislost :-)).
Pr/Qr:485/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 228]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 36]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 47]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 261]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 179]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 151]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 93]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 69]
Jsem dívka.
[hlasů: 188]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese