TOPlist
říjnové čísloJsi 708307. návštěvník.
Tento den 72.

Další číslo
10. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
11 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Darina.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:1/2015
Rubrika:Duchovní slovo otce biskupa
Autor:biskup Jan Vokál
Název:Kráčejte za Kristem
Článek:Milí ministranti,

v uplynulých třiceti letech se mi často vracela vzpomínka, jak stojím na lodi, dívám se do vln a zkouším se smířit s myšlenkou, že už nikdy neuvidím svoje rodiče, sourozence, příbuzné a přátele. Loď plula z tehdejší Jugoslávie do italských Benátek a pro mě to byla jediná cesta, jak se tajně dostat do papežské koleje Nepomucenum v Římě, abych mohl studovat teologii a stát se knězem.

V naší zemi tehdy nebyla svoboda a totalitní režim mi nedovoloval, abych se jako čerstvý absolvent jiné vysoké školy přihlásil na teologickou fakultu. Také moje cesta do Říma byla nelegální a dokonce mě kvůli ní v nepřítomnosti odsoudili za „opuštění republiky“, což byl v době nesvobody trestný čin.
Mnohokrát jsem se později ptal, co mi tehdy dodávalo odvahu či jistotu k takovému kroku. Měl jsem přece tehdy velký strach, asi největší ve svém životě, vůbec nebylo jisté, že se plán podaří. Vždy jsem však došel ke stejné odpovědi: na této cestě mě vedl Bůh, který si mě i přes nepříznivé vnější podmínky sám vyvolil ke službě. Věřil jsem tomu tehdy a věřím tomu i dnes, po více než třech desetiletích, jimiž mě Pán postupně provázel jako bohoslovce, jáhna, kněze a nyní jako diecézního biskupa.
Povolání od Krista se často projevuje tím, že nám do srdce vnáší pokoj a klid i přesto, že rozum si všímá spousty vnějších překážek. Pokud u jedné z možností, kudy se v životě ubírat, v modlitbě cítíme hluboký a trvalý pokoj, právě tehdy nám Bůh dává svou odpověď. Uvědomíme si, že na jiné cestě je sice mnohem méně úskalí, ale náš život by na ní nesměřoval ke skutečnému naplnění.
Život je naplněný jen tehdy, následujeme-li Krista po cestě, na kterou nás On sám volá. Všem Vám ze srdce žehnám, abyste tuto cestu rozpoznali, se vší rozhodností se po ní vydali a vytrvali na ní!
Pr/Qr:326/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 225]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 44]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 256]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 176]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 148]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 90]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 184]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese