TOPlist
prosincové čísloJsi 716092. návštěvník.
Tento den 88.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
14 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Alžběta.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:1/2015
Rubrika:Zajímavosti
Autor:Zdeněk Drštka
Název:Cesty k jednotě
Článek:I s novým letopočtem se podíváme podrobněji na další z koncilních dokumentů. Tentokrát to bude dekret jménem Unitatis redintegratio. Název vás nemusí děsit; přeložme si ho jako „obnovení jednoty“, a to ne jednoty jen tak ledajaké, ale jednoty křesťanů, jednoty všech, kdo nosí Kristovo jméno.

Sám Kristus pokládal jednotu svých učedníků za nesmírně důležitou; právě za ni totiž prosil v Getsemanské zahradě v předvečer své smrti – a zemřel také proto, „aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno“ (Jan 11,52). Rozdělení, rozkol, nejednota křesťanů je tedy ve vážném rozporu s Božím plánem. A jak sám Pán upozorňuje, také je na škodu věrohodnosti našeho svědectví.
To má také na srdci Koncil, když hovoří o upřímné touze po jednotě a lítosti z jejího nedostatku. Velmi pozitivně se proto vyslovuje o tzv. ekumenickém hnutí. Za jeho inspirátora neváhají koncilní otcové označit nikoho jiného než Svatého Ducha.
Je ovšem třeba správně chápat pojem „ekumenismus“. Tím se rozumí vztahy mezi těmi, kdo „vzývají trojjediného Boha a vyznávají Ježíše jako Pána a spasitele“, tedy mezi křesťany. Těžko lze hovořit o ekumenických vztazích s věřícími jiných náboženství – zde má své místo takřečený mezináboženský dialog.
Koncil také uvádí cesty, jimiž se úsilí o jednotu má ubírat. Je to na prvním místě obrácení srdce, dále pak společná modlitba a vzájemné poznání. Mnohé rozpory mezi křesťany různých církví jsou totiž často výsledkem předsudků, nepochopení a někdy i zatvrzelosti.
Jistě by nebylo správným řešením odbýt veškeré rozdíly mávnutím ruky a smést je ze stolu. Ale bylo by nesmírně krátkozraké a nepoctivé přehlížet fakt, že je toho mnohem více, co nás spojuje – Koncil připomíná „psané Boží slovo, život milosti, víra, naděje a láska i jiné vnitřní dary Ducha Svatého a viditelné prvky“. Vždyť sám Duch se těchto církví „nezdráhá používat jako prostředků spásy“.
Právě v tomto měsíci, v druhé polovině ledna budeme s celou církví prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ten je také plodem otevřeného přístupu Koncilu k ekumenickým otázkám. Věřím, že i ve svých farnostech, ve svých městech a obcích najdete způsob, jak se do něj zapojit.
Pr/Qr:321/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 228]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 46]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 259]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 178]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 151]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 91]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 187]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese