TOPlist
říjnové čísloJsi 696135. návštěvník.
Tento den 116.

Další číslo
7. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
14 dnů !!!

Král kvízů
Uzávěrka
161.kola (červen)
je 1.7.2019

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Leoš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:3/2015
Rubrika:Duchovní slovo otce biskupa
Autor:Kardinál Miloslav Vlk
Název:Pojď za mnou!
Článek:Milí spolupracovníci, milí služebníci oltáře!
To moje oslovení odpovídá slovu „ministrant“ a má v obnovené pokoncilní liturgii veliký význam. Dokument Druhého vatikánského koncilu o liturgii říká, že „slavení liturgie je dílo Krista-kněze a jeho těla, církve“. Tím jsou míněni všichni účastníci bohoslužby, ale jistě především kněz a všichni, kdo slouží u oltáře, tedy také ministranti.

Ani Ježíš neslaví bohoslužbu sám, ale ani kněz s ostatními neslouží mši sv. bez přítomnosti a moci Ježíše Krista. Je dobré si to uvědomovat.
Služba veleknězi Ježíši Kristu je velikým úkolem! Je dobré při tom být pozorný, nerozptylovat se a naslouchat tomu, co mi v srdci říká Duch Svatý.
Když jsem chodíval ministrovat, uviděl jsem jednou v předsíni našeho farního kostela velký plakát, obrázek Ježíše ukřižovaného. Pod křížem stál malý ministrant a díval se vzhůru na kříž. Na obrázku byla věta: “Chceš i ty být knězem?“ Když jsem chodíval okolo, tak na mne ta věta vždycky vykřikla: Chceš i ty být knězem? Až jsem se lekal a chodil jsem raději jinudy. Ale ta otázka mi v duši zůstávala. Při svatém přijímání jsem občas slyšel slabý hlas: „Pojď za mnou!“ Po určitém čase jsem na tyto vytrvalé výzvy odpověděl: „Ano“... A tak začala moje cesta ke kněžství.
Pr/Qr:265/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 221]
Určitě ne
[hlasů: 18]
Nevím
[hlasů: 34]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 43]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 253]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 173]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 147]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 88]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 183]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 64]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese