TOPlist
prosincové číslolednové čísloúnorové číslo


Jsi 1284263. návštěvník.
Tento den 569.
Svátek
Dnes má svátek
Rostislav.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
Náhled titulní strany

Archivní článek

Tarsicius:6/2015
Rubrika:Téma
Autor:otec Petr Souček
Název:Čtvrthodinka před Nejsvětější svátostí
Článek:Ježíš hovoří: „Není nutné mnoho vědět, aby ses mi zalíbil – stačí, jestliže mne velmi miluješ. Mluv tedy se mnou jednoduše, jako bys hovořil se svým nejbližším přítelem.

Chceš mě za někoho o něco prosit?
Řekni mi jeho jméno a pak pověz, co bys chtěl, abych nyní pro něho učinil. Pros hodně, neváhej prosit.
Řekni mi prostě a upřímně o ubohých, které chceš potěšit, o nemocných, které vidíš trpět, o zbloudilých, které si toužebně přeješ přivést na správnou cestu. Řekni za všechny alespoň jedno slovo.
A pro sebe nepotřebuješ nějakou milost?
Udělej mi, jestliže si to přeješ, jakýsi seznam toho, co potřebuješ, a přijď a přečti mi jej v mé přítomnosti.
Řekni mi otevřeně, že jsi možná pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý... a popros mne, abych ti pomohl s tím malým nebo velkým úsilím, s nímž se snažíš zbavit se toho všeho.
Nestyď se. Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří měli stejné chyby. Ale prosili pokorně... a ponenáhlu se jich zbavovali.
A neváhej ani prosit o zdraví a šťastný výsledek své práce, svých záležitostí, svého studia.
To vše ti mohu dát a dám ti to. A přeji si, abys mě o to prosil, pokud se to neobrací proti tvé svatosti, nýbrž jí to napomáhá a podporuje ji.
Co potřebuješ právě dnes? Co mohu pro tebe učinit? Kdybys věděl, jak velmi si přeji, abych ti pomohl!
Zabýváš se právě nějakým plánem?
Vyprávěj mi, čím se zabýváš. Co si myslíš? Co si přeješ?
Co mohu udělat pro tvého bratra, co pro tvou sestru, co pro tvé přátele, tvou rodinu, tvé představené?
Co bys chtěl pro ně učinit?
A co se mne týká: Nepřeješ si, abych byl oslaven? Nepřál by sis učinit něco dobrého svým přátelům, které snad velmi miluješ, kteří však žijí, aniž na mne pomyslí?
Řekni mi, co dnes zvláště vzbudilo tvou pozornost. Co si přeješ velmi toužebně? Jaké prostředky máš k dispozici, abys toho dosáhl? Sděl mi, dopadne-li tvůj záměr špatně, a já ti řeknu příčiny tvého neúspěchu. Nechceš mne pro sebe získat?
Jsem Pánem srdcí a jemným pohybem je vedu tam, kde se mi líbí, aniž bych ohrozil jejich svobodu.
Jsi snad smutný nebo máš špatnou náladu?
Vyprávěj mi dopodrobna, co tě zarmucuje. Kdo tě ranil? Kdo urazil tvou sebelásku? Kdo tebou pohrdá?
Sděl mi všechno a brzy dospěješ k tomu, abys mi řekl, že dle mého příkladu vše odpouštíš a na vše zapomínáš. Jako mzdy se ti dostane mého utěšujícího požehnání.
A máš snad strach? Cítíš ve své duši onu neurčitou trudnomyslnost, která je sice bezdůvodná, ale nepřestává drásat srdce? Vrhni se do náruče mé prozřetelnosti. Jsem u tebe, jsem na tvé straně. Vidím vše, slyším vše a ani na okamžik tě nenechám na holičkách.
Cítíš, že tě odmítají lidé, kteří tě dříve měli rádi, kteří na tebe nyní zapomněli a vzdálili se ti, aniž jsi jim dal k tomu sebemenší podnět? Pros za ně a já je přivedu opět k tobě, nebude-li to překážkou tvé svatosti.
A nechceš se snad podělit se mnou o nějakou radost?
Proč mne nenecháš podílet se na ní, když jsem přece tvým přítelem? Vyprávěj mi, co od tvé poslední návštěvy u mne potěšilo a rozveselilo tvé srdce. Snad jsi prožil příjemné překvapení, snad jsi obdržel šťastnou zprávu, dopis, znamení náklonnosti, snad jsi překonal nějakou potíž, snad ses dostal z bezvýchodné situace.
To vše je mé dílo. A ty máš jednoduše říci: Děkuji, můj Otče!
Nechceš mi něco slíbit?
Čtu v hloubi tvého srdce. Člověka lze lehce oklamat. Boha však nikoliv. Mluv ke mně zcela upřímně. Jsi pevně odhodlán už se nevystavovat oné příležitosti ke hříchu, zříci se oné věci, která ti škodí: nečíst už onu knihu, která dráždí tvou představivost, nestýkat se s oním člověkem, který ničí mír tvé duše?
Budeš opět milý, laskavý a ochotný k oněm lidem, které jsi až dosud považoval za nepřátele, protože se proti tobě provinili?
Nu dobrá, vrať se opět ke svému obvyklému zaměstnání, ke své práci, ke svému studiu. Ale nezapomeň na tu čtvrthodinku, kterou jsme spolu strávili. Braň ze všech sil mlčení, skromnost, vnitřní soustředění, lásku k bližnímu.
Miluj mou Matku, která je i tvou Matkou. A přijď opět se srdcem, které je ještě více naplněno láskou, ještě více oddáno mému Duchu. Pak nalezneš v mém srdci každý den novou lásku, nové dobrodiní, novou útěchu.
Pr/Qr:1391/0
Zbývá do:


Kalendář
Kontakt na redakci: redakce@tarsicius.cz, tel: 480 023 407, 775 598 604 © 2005-2024 Tarsicius - zapsaný spolek