TOPlist
zářijové čísloJsi 873367. návštěvník.
Tento den 165.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia vyjde
zřejmě už dnes !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Svatoslav.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:5/2015
Rubrika:Zajímavosti
Autor:Zdeněk Drštka
Název:Tentokrát o sdělovacích prostředcích
Článek:Věřím, milí čtenáři, že vám tento pojem není neznámý. Jako „sdělovací prostředky“ nebo učeně „masmédia“ označujeme noviny, rozhlas, televizi, internet, časopisy, jako je Tarsicius, a vůbec všechny vymoženosti a vynálezy, které nám slouží k tomu, abychom veřejně oslovili co nejvíce lidí zároveň.

Církev velmi dobře ví, že tyto prostředky jsou velice významné a důležité, zvláště pak pro hlásání evangelia. Proto jim také věnuje pozornost v jednom z dekretů II. vatikánského koncilu. Nese latinské jméno Inter mirifica, což bychom mohli přeložit jako „Mezi podivuhodnými věcmi“, jimiž tyto vynálezy nepochybně jsou.
Církev požaduje, aby se ve sdělovacích prostředcích především dodržoval určitý mravní řád. Ten v sobě obsahuje povinnost brát ohled jednak na obsah, jednak také na způsoby, jimiž je sdělován, na lidi, kterým je sdělován, a na cíl, kvůli němuž je sdělován.
Každý člověk má právo na informace; to církev nezpochybňuje, to naopak zdůrazňuje. Správné uplatňování tohoto práva však vyžaduje, aby sdělování mělo vždy pravdivý obsah a aby, při zachování spravedlnosti a lásky, bylo úplné.
A nejsou zde jen práva, ale i povinnosti. My, kdo tyto informace přijímáme, musíme dbát na to, abychom správně rozlišovali dobro od zla, vhodné od nevhodného, prospěšné od škodlivého. A aby se nám to dařilo, je nutné si pěstovat zdravé a zralé svědomí.
Taková pravidla pro zacházení se sdělovacími prostředky jsou žádoucí a velice aktuální zvláště dnes. Mohli bychom říci, že jsme přímo zaplavováni nejrůznějšími informacemi, a někdy není snadné se v nich orientovat. Buďme tedy obezřetní, prozíraví a nevěřme hned každé senzační zprávě.
Každý rok patří jeden den modlitbám za sdělovací prostředky. Bývá to vždy 7. neděle velikonoční, neděle před slavností Seslání Ducha Svatého – Toho, který z apoštolů udělal neohrožené hlasatele. Také letos vychází na květen, na jeho polovinu. Přimluvme se při této příležitosti za všechny, kdo v nejrůznějších masmédiích pracují, ať už v křesťanských nebo v těch ostatních. Oni to opravdu potřebují.
Pr/Qr:906/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 22.01.2021
Během koronavirové krize
můžu chodit do školy a jsem za to rád.
[hlasů: 3]
musím chodit do školy a radši bych se učil z domova.
[hlasů: 2]
nemůžu chodit do školy a štve mě, že se musím učit doma.
[hlasů: 12]
menůžu chodit do školy a je to super, že se můžu učit doma.
[hlasů: 15]

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 259]
Určitě ne
[hlasů: 21]
Nevím
[hlasů: 49]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 59]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 108]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 282]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 196]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 166]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 110]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 207]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 73]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
19.1.2021, 16:05
Připravujeme pro vás únorové číslo Tarsicia, bude moc hezké, těšte se.
28.8.2020, 14:26
Omlouváme se, že v posledních měsích nestíháme přidávat archivní čísla Tarsicia ve formátu PDF. Pokusíme se polepšit:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení