TOPlist
dubnové číslokvětnové čísločervnové číslo


Jsi 1320484. návštěvník.
Tento den 227.
Svátek
Dnes má svátek
Jindřich.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
Náhled titulní strany

Archivní článek

Tarsicius:6/2015
Rubrika:Duchovní slovo otce biskupa
Autor:biskup Vlastimil Kročil
Název:Máte velikou odopvědnost
Článek:Milí mladí přátelé, drazí ministranti,
pokaždé, když s velkým zájmem vezmu do ruky časopis pro kluky u oltáře, tak se mi vybavuje mnoho vzpomínek z dětství.

Chodíval jsem ve svém rodišti do kostela, který byl veliký, ale bylo v něm málo věřících a jen několik ministrantů. Nebylo to však způsobeno tím, že by v naší předměstské čtvrti moravské metropole žilo málo lidí. Ti, kteří tam kdysi žili po celá staletí, byli totiž po druhé světové válce vystěhováni do Rakouska a Německa. Na jejich místo pak přišlo mnoho nových lidí, kteří hledali především práci a bydlení. Většina z nich ale zapomněla, že je také třeba hledat Boha. Víra a láska k Pánu Ježíši jim byly cizí a tak neměli ani zájem poznat překrásný kostel sv. Gotharda, protože byl pro ně příliš daleko. To byl tedy důvod, proč nás při nedělní mši svaté bylo tak málo. Pro nás, kteří jsme chodili pravidelně do kostela každou neděli, bylo naopak povzbuzující, že jsme se mohli setkávat a vzájemně sdílet radost z víry i čerpat stále novou naději do každodenního života.
Nedělní mše začínala vždy v osm hodin ráno. Vzpomínám si, jak se mi nikdy – jako malému klukovi - nechtělo vůbec vstávat, zvláště v zimě, když byla ještě tma. Můj tatínek mne i moje bratry pokaždé v sedm hodin ráno budil a vždy připomínal, jak moc je důležité, aby někdo panu faráři ve službě pomáhal. Nemohli jsme se moc spoléhat na to, že nás někdo zastoupí, když nás ministrantů bylo tak málo.
Dnes už vzpomínám s velikou vděčností na svého tatínka. Dívá se na všechno shůry a já mu děkuji za to, jak nás už od raného dětství učil zodpovědnosti za svěřenou službu u oltáře. A děkuji i tehdejšímu panu faráři za důvěru, kterou do nás malých ministrantů vkládal.
Když jsem byl Svatým otcem Františkem jmenován za biskupa českobudějovické diecéze v den svátku sv. Josefa (19. března), dostalo se mi také od Pána Boha jednoho mimořádného daru. I já vstávám rád velmi brzy, možná právě tak, jako kdysi vstával časně zrána i sv. Josef, ochránce a pěstoun malého dítěte Ježíše. S velkým nadšením jsem dnes vstával v pět hodin ráno, abych vám mohl napsat pár řádek a podělit se s vámi o mé velké radosti z nového poslání, ke kterému mne Pán povolal.
Z celého srdce vám všem klukům u oltáře přeji dostatek odvahy a síly, zvláště když ráno musíte vstávat na nedělní bohoslužby. Máte velikou odpovědnost, když pomáháte vašemu panu faráři v jeho náročné, ale překrásné službě při budování Božího království. Ať vám všem Pán žehná a ať pociťujete jeho blízkost, dobrotu a lásku, jako ji pociťuji i já.
Pr/Qr:1475/0
Zbývá do:


Kalendář
Kontakt na redakci: redakce@tarsicius.cz, tel: 480 023 407, 775 598 604 © 2005-2024 Tarsicius - zapsaný spolek