TOPlist
říjnové čísloJsi 696136. návštěvník.
Tento den 117.

Další číslo
7. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
14 dnů !!!

Král kvízů
Uzávěrka
161.kola (červen)
je 1.7.2019

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Leoš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:3/2003
Rubrika:Duchovní slovo pro mazáky
Autor:Jakub Kříž
Název:Limonádová bitva
Článek:Přišel jednou jeden drobný výrobce limonád o slavnosti Nanebevstoupení Páně na mši svatou – byl to jeden z těch mnoha katolíků, kteří vědí, že je dobré věřit, ale již nemají tušení čemu a proč. Když kněz přečetl v evangeliu větu „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu“ (Mk 16,15), musel se poškrábat za uchem. „Na tom něco bude,“ řekl si a přestal vnímat vše ostatní. Musel totiž přemýšlet o něčem velmi důležitém. „Už vím!“ napadlo ho najednou. „Reklama! Musím zlepšit reklamu!“
Reklama – základ podnikání
Pan Pimo si na příští den pozval zástupce reklamní agentury a vytvořili spolu geniální marketingový plán. „Do roku bude vaše Limo–Pimo nejprodávanější limonádou v Čechách, do dvou let prorazíme na Moravu. A pak nám již nic nebrání v pořádné v expanzi na evropské trhy: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Evropská unie… Uděláme z vaší Limo–Pimo nejznámější českou značku,“ slibuje nadšeně mladý muž z reklamní agentury. A pan Pimo si spokojeně pobrukuje: „Jděte do celého světa a hlásejte Limo–Pimo .“
Zpočátku byl úspěch pan Pima opravdu obrovský. Jeho limonády skutečně velmi brzy ovládly český a moravský trh a začaly se ve velkém množství vyvážet za hranice. Když se ale největší konkurent pana Pima, Mr. Smith ze společnosti AmericanLimo&Limo, výrobce proslulé limonády Adanomil , dozvěděl o troufalém pokusu pana Pima vytlačit ho z jeho pozic na evropském trhu, bouchl pěstí do stolu a začal křičet na své podřízené: „Nikdy nedopustím, aby ten Čech prodal víc lahví limonády než já. Ztrojnásobíme propagaci na evropských trzích!“
O několik let později šel pan Pimo o slavnosti Nanebevstoupení Páně znovu na mši svatou – tentokrát již opět jako drobný výrobce limonád. Reklamní protiofenzíva společnosti AmericanLimo&Limo ho totiž položila na lopatky. Inu, business je business. K tomu nějaké to riziko patří. Alespoň měl ale více času přemýšlet o tom, co znamenají slova: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“
Apoštolát – povolání křesťana
Možná si řeknete, že tuto výzvu pronesl Pán Ježíš apoštolům, a nás se tedy netýká. Ale Církev nás učí, že slova o hlásání evangelia nejsou určena jen některým (jako třeba kněžím nebo pastoračním asistentům), ale všem pokřtěným. „Všichni laici bez výjimky jsou povoláni, aby přispívali všemi svými schopnostmi ke vzrůstu církve a k jejímu neustálému posvěcování,“ říká jeden z dokumentů 2. vatikánského koncilu.
Co ale můžeme dělat my, obyčejní kluci z Čech a Moravy? Rozjet nějakou velkolepou reklamní kampaň ve stylu Limo–Pimo ? Stát na rohu ulice a nabízet kolemjdoucím katolické časopisy? Roznášet po schránkách letáky se zbožnými nápisy?
Pán Ježíš se nespokojí s nějakým polovičním, i když třeba velkolepým řešením. On chce především duše. Celé duše. A na prvním místě tu naši! Apoštolát obyčejného kluka z Čech a Moravy (ale i z Keni nebo z Mexika) tedy musí stát na těchto základech: modlitba, láska k Bohu, mše svatá, svatá zpověď, drobné sebezápory. Říkat mu často: Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji! (Jan 21,17)
A pak teprve přichází vlastní apoštolská činnost, která je tak obyčejná a samozřejmá jako to, že dýcháme: pomoci kamarádům s úkolem, navštívit je, když jsou nemocní, poradit jim, rozveselit je, když je třeba … vytvořit s nimi přátelství, ve kterém budeme víc dávat než přijímat.
Tito naši kamarádi si dříve nebo později všimnou, že v našem životě existuje něco… Něco, co je bude přitahovat.
A to je ten nejlepší apoštolát obyčejného kluka z Čech nebo Moravy.
Pr/Qr:230/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 221]
Určitě ne
[hlasů: 18]
Nevím
[hlasů: 34]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 43]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 253]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 173]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 147]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 88]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 183]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 64]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese