TOPlist
říjnové čísloJsi 704718. návštěvník.
Tento den 58.

Další číslo
9. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
10 dnů !!!

Král kvízů
Uzávěrka
162.kola (červenec - srpen)
je 1.9.2019

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Bartoloměj.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:3/2008
Rubrika:Liturgické okénko
Autor:Otec David Henzl
Název:O tlustém kožichu a jiných zajímavostech
Článek:Víš, co je to amikt? A jaký liturgický oděv vznikl díky tlustým kožichům ve studených krajích? O tom všem v dalším pokračování našeho liturgického okénka. Ale nejprve popořádku.


Alba vznikla z antické tuniky. Původně byla liturgickým oděvem pro všechny osoby, které měly vyšší svěcení, případně i pro kleriky. Její bílá barva je znamením svatosti, čistoty duše a posvěcující milosti. Bývá opásána „cingulem“(tzn. pás, popruh, lem, opasek). Původně mělo podobu pasu, od 16. století se začalo zhotovovat v podobě šňůry nebo provazu. Je buď bílé nebo podle liturgické barvy mešního roucha. Je symbolem zdrželivosti a čistoty, ctností, které pomáhají k zachování svatosti. Může připomínat provazy, jimiž byl Kristus bičován. Používali ho i kněží Starého zákona, kde znamenalo přátelství, moc a spravedlnost. Také některé řády užívají cingula k přepásání řeholního oděvu.
Z alby pak vznikly dva oděvy: rocheta a superpelice. Liší se v podstatě jen šířkou rukávů (z latinského superpelliceum je bílé lněné nebo bavlněné liturgické roucho se širokými rukávy, ke kolenům). Superpelice vznikla na severu, kde se oblékala na kožich, proto musela mít široké rukávy. Rocheta je vlastně od počátku mimoliturgický oděv, tvoří spíš základ chórového oděvu.
Doplňkem k albě je amikt(lat. amictus tzn. oděv) neboli humerál(lat. humerale tzn. oblek okolo krku). Je to látka, kterou se zahalovala hlava při oblékání liturgických rouch, a teprve poté nebo až u oltáře byla spouštěna na ramena, takže tvořila jakýsi límec. Začal se používat od 8. století, kdy se zhotovovaly alby s větším otvorem pro hlavu. Bylo potřeba jím zakrýt spodní oblečení. Nyní má podobu čtyřhranného šátku s tkanicemi, kterou kněz obléká jako první pod albu kolem krku. Prakticky brání ušpinění mešních rouch a symbolicky znamenal přilbu spásy nebo-li naznačuje, že má kněz při mši svaté věnovat celou svou pozornost jejímu slavení a vše ostatní odložit. Pokračování příště…
Pr/Qr:424/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 223]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 44]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 255]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 175]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 148]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 89]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 184]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese