TOPlist
lednové čísloJsi 783344. návštěvník.
Tento den 158.

Další číslo
12. číslo
Tarsicia už vy‘lo!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Jitka.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:3/2009
Rubrika:Duchovní slovo otce biskupa
Autor:biskup Jiří Paďour
Název:Zrušená mše
Článek:Bydleli jsme na vesnici ve východních Čechách. Ráno bývala mše svatá každý den v sedm hodin. My ministranti jsme se střídali ve službě při oltáři. Měli jsme hodného mladého pana faráře.
Na vesnici bývala škola, fara a kostel blízko sebe. U nás vytvářely vlastně ulici: kostel, fara a škola. Když děti čekaly ráno než pan řídící (ředitel školy) otevře dveře, to bývalo ve třičtvrtě na osm, hrál se fotbal. Jedna brána byla na vratech školy, druhá na vratech fary. Jedni byli „Sparta“, druzí „Slavie“. Boje byly neúprosné!
Jednoho dne jsme v sedm hodin ráno čekali v sakristii na pana faráře. Nešel a nešel. Když bylo už sedm třicet, tj. půl osmé, šli jsme jako ministranti před faru a mě napadla písnička, kterou tehdy znala celá škola:
„Víťoušku náš,
copak děláš,
děti jdou do školy,
tys ještě v posteli,
o nic nedbáš.”
Pan farář se jmenoval Vítězslav a pan řídící a pan učitel byli jeho přátelé a říkali mu „Víťo“. My jsme zpívali, dokud pan farář neotevřel okno. Byl skutečně ještě v pyžamu. Zaspal. Volal: „Už jdu, už jdu“.
Ve dveřích školy stál pan řídící a pan učitel a velice se smáli, jak všechny děti přestaly hrát fotbal a přidaly se k nám a všichni zpívali: „Víťoušku náš, copak děláš?”
Pan farář přišel dolů, všechno ztichlo. On se omluvil a řekl, že mše svatá už dnes nebude, ať jdeme do školy. Už bylo pár minut do osmé.
Pan řídící si mne potom zavolal před tabuli a řekl: „Kdopak na to přišel?“ Řekl jsem mu: „Nevím.“ „Ale tys dirigoval.“ Řekl to vážně a já jsem myslel, že budu potrestán. Ale nic se mi nestalo.
Když jsem vyrostl, pan řídící i pan učitel se na mne vždycky smáli a říkali: „Pěkně si tehdy dirigoval. To jsme se nasmáli, i když jsme chtěli udržet kázeň a museli jsme na vás být přísní, přece jsme se tehdy moc pobavili."
Pan farář, pan řídící i pan učitel už zemřeli. Já jsem biskupem a je mi 65 let. Ještě jsem nezaspal. Ale co kdyby! To byste se možná nasmáli!
Dobré jitro, moji milí ministranti!
Váš + biskup Jiří Paďour, biskup českobudějovický
Pr/Qr:589/0

Zbývá do:

Aktualizace

Za poslední 2 měsíce nejsou žádné
aktualizace stránek.


Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 243]
Určitě ne
[hlasů: 20]
Nevím
[hlasů: 46]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 56]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 105]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 271]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 191]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 161]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 106]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 74]
Jsem dívka.
[hlasů: 202]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 70]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
8.1.2020, 11:18
Přejeme vám všem mnoho Božího požehnání v Novém roce a těšíme se na setkání se všemi čtenáři v dalších číslech Tarsicia.
20.12.2019, 11:16
Redakce Tarsicia přeje všem ministrantům a jejich rodinám požehnané prožití Vánoc a co nejméně nemocí způsobených nastydnutím ve studených kostelech:)

Kalendář
Získejte Firefox!
Uložit stránku jako domovskou                   Dotazy týkající se TARSICIA pište na redakce@tarsicius.cz                   © 2005 Tarsicius - občanské sdružení