TOPlist
listopadové čísloJsi 711443. návštěvník.
Tento den 94.

Další číslo
11. číslo
Tarsicia vyjde
přibližně za
16 dnů !!!

Král kvízů
Už je po uzávěrce 162. kola (červenec - srpen)

Naše ikona

Svátek
Dnes má svátek
Lukáš.
Redakce Tarsicia
blahopřeje.

Doporučujeme
www.in.cz

www.signaly.cz


Archivní článek

Tarsicius:1/2004
Rubrika:Duchovní slovo pro mazáky
Autor:Jakub Kříž
Název:Jak se loví lvi
Článek:Jednou mi jeden kamarád řekl: „Dej si pozor, abys nechtěl na chodbách svého domu lovit lvy.“
To máte tak: T. T., student střední školy v jedné daleké zemi, strašně rád četl dobrodružné knihy. Jeho snem bylo vypravit se s expedicí na lov lvů do Afriky. Četl odborné časopisy, sháněl si potřebné oblečení… zkrátka na cestu byl perfektně připraven. Každý večer čekal u telefonu, zda mu někdo nezavolá: „Zítra vyjíždíme.“ Čekal marně. Ze školy ho vyhodili, protože se neučil, a na výpravu také neodjel. A tak musel lovit lvy na chodbě svého domu… kde žily pouze myši.
Až jednou…
Každý z nás má sklon přemýšlet o sobě jako o hrdinovi, který jednou v budoucnu vykoná něco velkého. I ve vztahu k Bohu. Čekáme u telefonu, až nás povolá k nějakému hrdinství. „Až mě povoláš ke svatému kněžství, budu prožívat mši svatou stejně jako Don Bosko. A kněžské povinnosti budu plnit do posledního puntíku.“ Ale do té doby… „Zrovna dnes nemám vůbec náladu napsat ten domácí úkol na češtinu. Zítra to od někoho opíšu…“
Ale zastav se na chvíli. Nevolá tě Bůh už teď?
Možná, že uslyšíš slabý hlas: „Už před stvořením světa jsem si tě vyvolil, abys byl svatý!“ Tebe, konkrétního obyčejného kluka, si Bůh přede všemi věky vyvolil a dnes tě volá, abys vsadil všechno na něj. Protože v tom spočívá svatost: zamilovat se do něj a dát mu celého sebe. Říci mu: „Jsem celý tvůj a všechno mé je tvé. Odevzdávám ti své ruce, oči, uši… i srdce.“
Nejvíce smutku na zemi pochází z toho, že lidé neumějí doopravdy milovat. Myslí si, že láska znamená hledat štěstí pro sebe, dělat příjemné věci. Ale milovat znamená velkoryse se darovat. Bůh nás nestvořil, abychom žili smutně sami pro sebe, ale abychom se radostně darovali.
Dnes!
Dnes tě Bůh volá, abys – tak jako všichni svatí – proměnil svůj vztah k Němu v lásku a celý ses mu daroval. Později ti odkryje i konkrétní, zvláštní cestu, po které chce, abys kráčel: kněžství, manželství, zasvěcený stav… Možná, že ti ji ukazuje již teď. Neboj se, že jsi příliš mladý. Nemusíš čekat až do dvaceti, třiceti, abys „vyzrál“… a přišel na to, že už je pozdě.
Jedno ale chce zcela jistě již dnes: abys byl křesťanem na plný úvazek. Abys plnil své každodenní povinnosti – ve škole, v rodině, vůči přátelům; aby ses pravidelně modlil a přistupoval ke svátostem.
Možná, že tě jednou povolá i k vykonání nějakého hrdinského skutku, anebo na nějaké zvláštní místo v Církvi. Ale proč by to dělal, když tě tolik obtěžují obyčejné domácí úkoly, ranní vstávání nebo úklid pokoje?
Největším hrdinstvím je žít svatost každého okamžiku: dělat to, co mám právě dělat.
Pr/Qr:345/0

Zbývá do:

Aktualizace

Anketa 18.09.2014
Časopis plný fotopříběhů a komiksů
Zakoupili byste si časopis, který bychom vydali a byli by tam některé naše fotopříběhy a komiksy, které jsme v minulosti vydali?
Určitě ano
[hlasů: 228]
Určitě ne
[hlasů: 19]
Nevím
[hlasů: 35]
Záleželo by na ceně
[hlasů: 45]

Anketa 21.02.2012
Ahoj návštěvníku těchto stránek. Jsi:
Ministrant do 10 let
[hlasů: 100]
Ministrant do 15 let
[hlasů: 258]
Ministrant do 20 let
[hlasů: 177]
Ministrant starší 20 let
[hlasů: 149]
Bývalý ministrant.
[hlasů: 91]
Nikdy jsem neministroval.
[hlasů: 68]
Jsem dívka.
[hlasů: 186]
Jsem nevěřící člověk.
[hlasů: 66]

Kniha hostů
Jan Lukeš - redakce
nám nechal vzkaz
jako poslední ze dne 27.8.2014, 20:22
Děkujeme za-
důvěru.-
Čísla jsme-
rádi-
poslali./> /> Požehnané-
dny!
/> Za redakci-
Jan Lukeš,-
redaktor


Starší novinky
25.10.2017, 13:09
Listopadové číslo je už v tiskárně, můžete se těšit. Dozvíte se spoustu zajímavostí z televize NOE. Pokud vás lákají zvláště drony a jiná moderní technika, budete jistě nadšení.
25.4.2017, 14:33
Možná si říkáš, jak to u nás v redakci Tarsicia vůbec funguje. Kdo vymýšlí všechny články a témata? Můžeš to být i ty, když nám odpovíš na pár otázek na adrese